DE ECHTE PRIJS VAN NEDERLANDS BROOD

Cliënt

Bakkerij van vaartuig is een gevestigde Nederlandse bakkerijketen met winkels door heel Noord-Holland. Meer dan 110 jaren heeft de bakkerij een consequente focus gehad op het creëren van unieke en gezonde gebakken goederen. 

Projectbeschrijving

in 2018, Bakkerij van vaartuig wilde meer inzicht hebben in de werkelijke kosten van hun 'Hollandsch Broeden'. Voor dit eerste project we berekenden de werkelijke kosten van hun 'Hollandsch Brood' en vergeleek dit met een geconstrueerd gemiddeld brood dat in het Nederlands wordt verkocht supermarkten. Standaardbrood is meestal afhankelijk van geïmporteerd ingrediënten en conventionele landbouwmethoden. Ons uit onderzoek bleek dat de werkelijke kosten van de bakkerij veel lager liggen dan de gemiddelde werkelijke kosten van de sector. 

We hebben onze samenwerking uitgebreid met: Bakkerij van vaartuig door de jaren heen. In 2021 resulteerde dit in de eerste van de bakkerij maatschappelijk impactrapport. Dit rapport beschrijft: Bakkerij van Vessem's waardecreatiemodel en de waarde voor de samenleving gemaakt door de bakkerij. Belangrijk is dat het rapport is geschreven zodat de gebruikte taal voor iedereen toegankelijk is zodat iedereen de klanten van de bakkerij kunnen lezen over de impact van de bakkerij.

Toegevoegde waarde

Ten eerste, Bakkerij van vaartuig beter inzicht gekregen in hoe zijn werkelijke kosten worden berekend en hoe het waarde creëert voor verschillende belanghebbenden (in het bijzonder de klanten, leveranciers, het milieu, de samenleving en de eigen medewerkers). Ten tweede, Bakkerij van vaartuig kan communiceren (bijvoorbeeld naar zijn klanten) over haar waardecreatie voor de samenleving. Dit helpt bij het bouwen betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Ten derde kan de bakker sturen op het maximaliseren van het positieve en het minimaliseren van het negatieve impact op de samenleving om een echt impactgedreven bakkerij te worden.

De publicatie is in het Nederlands

De klant werkte samen met het Impact Institute onder de oude naam True Price