GENTEGREERDE WINST- EN VERLIESREKENING

Cliënt

Alliander is de grootste energienetwerkaanbieder van de Nederland met een omzet van € 1,6 miljard in 2015. bedrijf heeft een netwerk van meer dan 130.000 kilometer met waarmee het gas en elektriciteit distribueert naar grote delen van de Nederland. 

Projectbeschrijving

In samenwerking met Alliander, True Price heeft de de meeste materiële gevolgen van de directe activiteiten van Alliander als evenals de energiewaardeketen langs de zes hoofdsteden van het IIRC. Op basis van deze analyse waren de belangrijkste effecten: kwantitatief gemeten en gewaardeerd. Daarnaast drie projecten gericht op het verminderen van de CO2-impact werden gemeten en gepubliceerd in het jaarverslag. Ook een organisatiespecifieke gids voor impactmeting werd opgesteld, die de organisatie gebruikt om de impact van een van haar nieuwe projecten op zich.

Toegevoegde waarde

Het project heeft Alliander geholpen bij het vormgeven van haar strategie om: haar bijdrage aan de energietransitie te verbeteren naar meer duurzame energie. Daarnaast was Alliander betrokken bij de impactmeting van drie projecten en daarna de volledige organisatie, die zijn gepubliceerd in haar 2015 en opeenvolgende jaarverslagen. Dit heeft het bedrijf in staat gesteld om capaciteit opbouwen op het gebied van impactmeting en waardering, terwijl verbeter tegelijkertijd de communicatie over de impact ervan op: belanghebbenden, IA aandeelhouders.  

De klant werkte samen met het Impact Institute onder de oude naam True Price