NETWERK CONGESTIE

Cliënt

Alliander is een van de grootste netbeheerders van Nederland. Binnen de energietransitie heeft Alliander een belangrijke rol in de opbouw van de infrastructuur voor het energiesysteem van de toekomst. Hierbij blijven betrouwbaarheid en betaalbaarheid van het net cruciale factoren. Daarom meet, rapporteert en stuurt Alliander sinds 2015 met ondersteuning van Impact Institute op de maatschappelijke impact van haar activiteiten.

Projectbeschrijving

In samenwerking met Alliander is in 2020 een strategische impactanalyse uitgevoerd op de maatschappelijke waarde van het (tijdelijk) loslaten van maximale betrouwbaarheid om aansluiting van nieuwe klanten en duurzame opwek te versnellen.

Waarom? De regionale netbeheerders zijn wettelijk verplicht iedereen aan te sluiten binnen gestelde betrouwbaarheidsnormen en, wanneer de vraag groter wordt, het net te verzwaren. Door krapte op het net en schaarste van technisch personeel is er echter te weinig netcapaciteit om bedrijven en installaties voor duurzame energieopwek tijdig aan te sluiten.

De analyse laat zien dat hoewel het (tijdelijk) loslaten van gestelde betrouwbaarheidsnormen kan zorgen voor een langere storingsduur, de impact hiervan een stuk kleiner is dan de waardecreatie door eerdere aansluiting. Met name wanneer er een back-up wordt aangelegd door de klant om mogelijke storingen op te vangen, is het maatschappelijk rendement hoog.

De grootste maatschappelijke waarde wordt gecreëerd wanneer aansluitingen voor duurzame opwek prioriteit zouden krijgen. Dit is binnen huidige regelgeving van een netbeheerder (nog) niet mogelijk.

Toegevoegde waarde

De case biedt Alliander inzicht in de maatschappelijke waarde die gecreëerd wordt door verschillende vormen van inzet van de netcapaciteit. De resultaten geven inzichten voor een bredere stakeholderdialoog over regulering en prioritering van de verdeling van de netcapaciteit en de maatschappelijke rol van de netbeheerder.

Uit het jaarverslag van Alliander 2020:

Overzicht van de resultaten van ‘Impactcasus 1: Anders omgaan met storingsreserve bij netcongestie’