ALLIANDER – NOODSTROOM

Cliënt

Alliander is een van de grootste regionale netbeheerders van Nederland en meet, rapporteert en beheert sinds 2015 een steeds groter deel van de maatschappelijke impact van haar activiteiten.

Projectbeschrijving

In samenwerking met Alliander is in 2022 een verkennende impactanalyse uitgevoerd naar de maatschappelijke waarde van diverse voorzieningen voor het leveren van stroom wanneer het net tijdelijk niet beschikbaar is. Traditioneel worden de noodstroomaggregaten op diesel aangedreven. Deze dieselgeneratoren hebben meerdere negatieve sociale en ecologische effecten. De analyse berekende de impact van een reëel, representatief geval op basis van gegevens van de leveranciers. Uit de resultaten bleek dat overstappen op een duurzamere brandstof of hybride aggregaten een relatief kleine investering is in verhouding tot de lagere bijdrage aan klimaatverandering en overlast in de omgeving.

Waarde voor Alliander

Alliander wil de impactanalyse gebruiken om het perspectief van brede waarde te integreren in de afwegingen voor noodstroom. Na deze analyse is Alliander een proces gestart om deze keuze te verankeren in het beleid en zijn er plannen gemaakt om het model (intern) aan te scherpen met nieuwe cases.