ALLIANDER – Natuurlijkeliander

Een model om het duurzame pad van Alliander te begeleiden

Cliënt

Alliander is de grootste regionale netbeheerder van Nederland en speelt een cruciale rol in de samenleving. Het netwerk bestaat uit ruim 130.000 kilometer kabels en leidingen, waarover Alliander gas en elektriciteit naar grote delen van Nederland transporteert. De energietransitie gaat gepaard met onverminderde verwachtingen van excellente dienstverlening en duurzame en financieel haalbare bedrijfsvoering. Alliander speelt een prominente rol in deze transitie. Binnen Alliander leeft het besef dat zij een negatieve impact hebben op de biodiversiteit en willen die impact graag verkleinen.

Projectbeschrijving

Voor Alliander organiseerden we drie workshops over een sturingsmodel op biodiversiteit. Hierbij waren ook medewerkers van Naturalis betrokken. Uiteindelijk heeft Naturalis het definitieve ontwerp van het besturingsmodel gemaakt en hebben wij daar input op geleverd. Het definitieve ontwerp van het besturingsmodel werd getest tijdens de slotbijeenkomst van de samenwerking op het gebied van biodiversiteitsinfrastructuur.

Alliander weet dat ze een grote impact hebben op de biodiversiteit, maar heeft geen handvatten hoe daarmee om te gaan. De opdracht voor Impact Instituut en Naturalis was om met ideeën te komen over het beheer van biodiversiteit. Het resultaat is een biodiversiteitsstuurmodel.

We kregen een overzicht van welke onderdelen van Alliander impact hebben op de biodiversiteit en hoe we kunnen sturen op biodiversiteit. Dit model maakt impliciet gebruik van de impactmethode (input, activiteit, output).

Toegevoegde waarde:

  • Alliander heeft nu inzicht in hoe een organisatie de biodiversiteit kan beheren.
  • Dit model is toepasbaar voor alle infrastructuurorganisaties.