GENTEGREERDE WINST- EN VERLIESREKENING

Cliënt

Als wereldwijd opererend bedrijf in tal van markten is AkzoNobel (met een omzet van € 14,3 miljard) vergelijkbaar met veel andere grote organisaties. Het genereert inkomsten, maakt kosten en creëert waarde voor aandeelhouders. 

Projectbeschrijving

Om een ​​meer gedetailleerd inzicht te krijgen in hoe hun winst en verlies wordt gegenereerd, wilde AkzoNobel een dieper inzicht krijgen in de waardeketen van hoe haar bedrijf het milieu, de mensen en de samenleving in het algemeen beïnvloedt.​

Het Impact Institute leverde hen daarvoor een IP&L en een tool om het rendement op sociaal, natuurlijk en menselijk kapitaal te berekenen.

Toegevoegde waarde

Dankzij dit project kon AkzoNobel het rendement op opleidingsinvesteringen inschatten en gerichte interventies identificeren om sociale risico's aan te pakken. In aanvulling op, Akzo Nobel geleerd dat sociaal kapitaal kan worden verbeterd door bewustzijn en voortdurende verbetering te creëren op het gebied van gezondheid en veiligheid, rechten op het werk en met lokale gemeenschappen. Door deze aspecten beter te begrijpen en er een geldelijke waarde aan te hechten, kon AkzoNobel mogelijke verbeteringen identificeren en uiteindelijk de bedrijfswaarde vergroten.

De klant werkte samen met het Impact Institute onder de oude naam True Price