PULP EN PRESTATIECHEMICALIN

Cliënt

AkzoNobel is een Nederlandse multinational die verf, hoogwaardige coatings en speciale chemicaliën. Als een wereldwijde bedrijf actief in tal van markten, AkzoNobel (omzet € 14,3 miljard) is gelijkwaardig aan vele andere grote organisaties. 

Projectbeschrijving

Om te een meer gedetailleerd inzicht krijgen in hoe hun winst en verlies wordt gegenereerd, wilde AkzoNobel een diepere inzicht in de hele waardeketen van hoe zijn bedrijf heeft gevolgen voor het milieu, de mensen en de samenleving als geheel. Daarom doel, heeft True Price hen een IP&L en een tool gegeven om rendement berekenen op sociaal, natuurlijk en menselijk kapitaal van hun pulpchemicaliënactiviteiten in Brazilië en hun bosbouw en pulp en papieren waardeketens. De studie omvatte ook onderwerpen als: arbeids- en landrechten.

Toegevoegde waarde

Dankzij dit project kon AkzoNobel het rendement op opleidingsinvesteringen en identificeer gerichte interventies om sociale risico's aan te pakken. Daarnaast leerde AkzoNobel dat sociale kapitaal kan worden verbeterd door bewustwording en continue verbetering van kwesties rond gezondheid en veiligheid, rechten op werken en met lokale gemeenschappen. Een betere krijgen begrip van deze aspecten – en het koppelen van een geldelijke waarde voor hen – hielp AkzoNobel bij het identificeren van mogelijke verbeteren en uiteindelijk de bedrijfswaarde verhogen.