GENTEGREERDE WINST- EN VERLIESREKENING

Cliënt

ABN AMRO bank is een van de grootste banken in de Nederland en heeft over zijn waardecreatie gerapporteerd aan samenleving sinds 2018. 

Projectbeschrijving

We ondersteunden ABN AMRO om de volledige maatschappelijke impact van haar activiteiten als geheel. We voerden een bedrijfsbrede IP&L in overeenstemming met Impact Institute's Kader voor Impact Statements (FIS). Daarnaast heeft ABN De Impact Reports van AMRO kregen (beperkte) zekerheid.

Alle materiële gevolgen van de activiteiten van ABN AMRO en portefeuilles werden gemeten en te gelde gemaakt, variërend van CO2-uitstoot van klanten tot welzijn van medewerkers.

De metingen zijn uitgevoerd met software modellen en databases die we hebben ontwikkeld. De modellen maken gebruik van de IP&L Core impact engine. 

Toegevoegde waarde

te Impact Report biedt ABN AMRO de mogelijkheid om: sturen op impact. Hierdoor kan de organisatie beoordelen: negatieve en positieve gevolgen van zijn bedrijf op een allesomvattende en inzichtelijke manier modelleren. Bovendien helpt het Impactrapport ABN AMRO communiceren over de impact ervan.

De klant werkte samen met het Impact Institute onder de oude naam True Price