DE ECHTE PRIJS VAN JEANS

Cliënt

ABN AMRO is de derde bank van Nederland. Zij zijn steeds actiever geworden in het onderzoeken van de duurzaamheid van de jeansproductie. In 2019 voerde het een consumentenonderzoek naar de betalingsbereidheid voor (duurzame) jeans. De Nederlandse bank wil ook de consument voorzien als producent nieuwe inzichten. Dit omvat belangrijke vragen als: Wat vindt de consument van eerlijke en duurzame mode? En hoe kunnen producenten hierop anticiperen? deze uitzichten?

Projectbeschrijving

Voor dit onderzoek hebben we de werkelijke prijskloof berekend voor een paar jeans, waarvan het katoen wordt verbouwd en gebruikt voor denim textielproductie in India, gevolgd door jeans productie in Bangladesh. Nederland was hierbij beschouwd als het laatste verkooppunt. De totale werkelijke prijskloof is samengesteld uit vijf verschillende waardeketenprocessen, waaronder: teelt, productie en transport. Zoals gewoonlijk, onze studie bevatte ook gedetailleerde uitsplitsingen van zowel sociale als milieu kosten. Bovendien boden we beton interventies voor de jeanssector op drie belangrijke gebieden. 

Toegevoegde waarde

Ons onderzoek leverde duidelijke inzichten op in hoe de mode industrie kan overgaan op een duurzamere productie. Onze gedetailleerde uitsplitsing van externe effecten onthulde waarin: delen van de waardeketen zijn de externe kosten het hoogst. Deze helpt bij het identificeren van prioritaire verbeteringsgebieden. Onze opname van concrete interventies ondersteunt verder de doel van ABN AMRO om de productie van jeans te verduurzamen.

De klant werkte samen met het Impact Institute onder de oude naam True Price