ABN AMRO – IMPACT OP BIODIVERSITEIT

Cliënt

ABN AMRO is een van de grootste banken van Nederland en een van de koplopers in de financiële sector op het gebied van rapportage over haar waardecreatie aan de samenleving. ABN AMRO heeft haar rapport Impact on Biodiversity gepubliceerd in lijn met haar doel en strategie en anticiperend op de verwachte EU-regelgeving die financiële instellingen verplicht om inzicht te geven in hun impact op biodiversiteit.

Projectbeschrijving

Om de impact van haar portefeuille op biodiversiteit op een transparante en meetbare manier te beoordelen, heeft ABN AMRO gebruik gemaakt van Impact Institute's Global Impact Database (GIDS). GID waardeert schattingen van de impact op biodiversiteit in monetaire eenheden, hierdoor kon ABN AMRO verschillende duurzaamheidsonderwerpen vergelijken en niet-financiële impact positioneren binnen een zakelijke context. Een ander belangrijk voordeel van de GID is dat het directe en indirecte impact omvat, waardoor ABN AMRO kant-en-klare waardeketengegevens kreeg om hun begrip van de oorsprong van het verlies aan biodiversiteit te vergroten.

Waarde voor ABN AMRO

Het is belangrijk voor ABN AMRO om hun impact op de biodiversiteit te begrijpen. Door de impact op biodiversiteit te meten en te waarderen, kan ABN AMRO beter begrijpen wat de negatieve impact op biodiversiteit is en welke van de sectoren binnen haar portefeuille de grootste impact genereren. Het rapport laat zien hoe impact vooral indirect tot stand komt, via de supply chain van ABN AMRO en via klanten en hun partners.