MAATSCHAPPELIJKE WAARDE CREATIE VIA ONLINE DELEN PLATFORM

Cliënt

Achmea is de grootste Nederlandse verzekeringsmaatschappij. Ze bieden verzekeringsdiensten aan vier deeleconomie-initiatieven: ThuisAfgehaaldPeerbyCroqqer en SnappCar. de verzekeringen zijn op maat gemaakt voor de behoeften van deze nieuwe platforms.

Projectbeschrijving

Achmea wilde weten in hoeverre initiatieven delen waarde toevoegen aan de samenleving. De organisatie was hun aan het beoordelen ondersteuning van de ontwikkeling van deelinitiatieven en de uitkomst van de effectbeoordeling zou hierop van invloed zijn beslissing. We berekenden de maatschappelijke waardecreatie van het delen economische initiatieven. De vier initiatieven creëerden een maatschappelijke waarde van € 4 miljoen. Dit komt door meer en betere sociale relaties tussen mensen, aangezien de deeleconomie centraal staat transacties tussen personen die elkaar niet kenden voordat. Op basis van onderzoek en (geanonimiseerd) gebruikersgegevens, wij toonde aan dat transacties op de platforms leidden tot meer contact en soms zelfs nieuwe vriendschappen. Aanvullend contact vergroot ook de autonomie van deelnemers en (naar een in mindere mate) hun gezondheid

Toegevoegde waarde

Achmea heeft nu beter inzicht in de impact en potentiële waardecreatie van de initiatieven die ze ondersteunen. De organisatie een overzicht gekregen van de verschillende effecten van delen initiatieven, inclusief gekwantificeerde schattingen.

De klant werkte samen met het Impact Institute onder de oude naam True Price