Wat zijn PAI's?

In een poging om de transparantie te vergroten en duurzaamheidsrisico's te integreren, legt de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) sinds het tweede kwartaal van 2021 verplichte ESG-publicatie op: beleggers moeten rapporteren over Principal Adverse Impacts (PAI's) van hun portefeuilles.
PAI bestaat uit een lijst van duurzaamheidsfactoren waarmee bedrijven rekening moeten houden bij hun beleggingsbeleid en -beslissingen. Die indicatoren hebben betrekking op milieu- en sociale thema's. Volgens de verordening moeten vermogensbeheerders, EU-banken, durfkapitaalfondsen en alle andere financiëlemarktdeelnemers (FMP's) openbaar maken op een reeks verplichte indicatoren.

HEBT U MOEILIJK OM SFDR PAI-DATA TE VERZAMELEN?

De uitdaging om de belangrijkste ongunstige indicatoren te onthullen

Principal Adverse Impacts (PAI) wordt algemeen beschouwd als het meest uitdagende aspect van SFDR. Terwijl financiëlemarktdeelnemers hun best doen om marktgegevens te verzamelen en samen te stellen om de besluitvorming te informeren en te voldoen aan de regelgeving, hebben FMP's geen toegang tot gegevens die door deelnemingen zijn gerapporteerd. PAI-gegevens zijn vaak niet direct beschikbaar en moeilijk te verzamelen. Het is een uitdaging om gegevensbronnen te vinden die een breed en uitgebreid universum van bedrijven over de hele wereld bestrijken en om het proces van het aggregeren en rapporteren van PAI-indicatoren te stroomlijnen. Het ontbreken van direct gerapporteerde kwantitatieve gegevens is een van de belangrijkste problemen, dit is vaak het geval voor particuliere bedrijven, kmo's en opkomende markten. Dit kan het moeilijk maken om te voldoen aan de wettelijke vereisten en om financiering aan te trekken van ESG-bewuste beleggers.

Wanneer begint het PAI-regime?

Hier is een overzicht van hoe het PAI-regime zal worden uitgerold. Het PAI-regime begon op 10 maart 2021 toen financiëlemarktdeelnemers PAI-onthullingen op de website en precontractuele productonthullingen deden. Na 10 maart schetst de PAI Regime-tijdlijn andere belangrijke data voor het voltooien van PAI-publicatie op productniveau, PAI-publicatie op entiteitsniveau en het bijwerken van alle openbaarmakingsvoorwaarden die niet langer relevant zijn, zoals "PAI wordt niet overwogen". Houd er rekening mee dat deze data voor het laatst zijn bijgewerkt door Impact Institute op 18e Oktober 2022, check altijd direct het reglement voor de meest recente tijdlijn.

Voor wie is de verordening gevolgen?

De SFRD is een initiatief om financiëlemarktdeelnemers binnen de EU-grenzen te helpen bij het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen. Entiteiten die geen deel uitmaken van de EU zullen echter zeker worden getroffen als zij hun diensten rechtstreeks of via dochterondernemingen op het grondgebied van de EU verlenen. De factor marktdruk kan ook leiden tot indirecte SFDR-impact op niet-EU-entiteiten.

SFDR is van toepassing op bedrijven in de financiële sector binnen de EU. Deze bedrijven zijn onder meer:

 1. Financiële adviseurs
 2. Commerciele banken
 3. Vermogensbeheerders
 4. Verzekeraars
 5. Durfkapitaalfondsen
 6. Pensioenfondsaanbieders

SFDR vereist openbaarmaking op entiteit- en productniveau

Openbaarmakingen op entiteitsniveau (Artikel 4 SFDR)

Volgens artikel 4 zijn FMP's verplicht om informatie op entiteitsniveau te verstrekken over de manier waarop de onderneming PAI beoordeelt en om informatie op fondsniveau te verstrekken op een 'pas toe of leg uit'-basis. Dit betekent dat FMP's die de PAI's niet in overweging nemen, een verklaring moeten overleggen waarin de duidelijke redenen voor de beslissingen worden gespecificeerd en of ze deze in de toekomst zullen overwegen. Deze ''opt-out''-optie is echter niet beschikbaar voor grotere bedrijven: FMP's met meer dan 500 werknemers gedurende het boekjaar (of FMP's die de moederonderneming zijn van een grote groep met meer dan 500 werknemers) kunnen niet kiezen voor opt-out en moeten de PAI-indicatoren verzamelen voor al hun investeringsbeslissingen met betrekking tot alle financiële producten die door het bedrijf worden beheerd en aangeboden, en vervolgens op bedrijfsniveau aggregeren en op hun website bekendmaken.

Openbaarmakingen op productniveau (Artikel 8/9 SFDR)

Onder SFDR zijn FMP's verplicht om informatie op productniveau openbaar te maken voor ESG-gerelateerde en niet-ESG-gerelateerde producten. Dit betekent dat FMP's productspecifieke openbaarmakingen zullen moeten volgen, die verplichte rapportage van PAI vereisen voor de 14 verplichte metrieken en een keuze uit 2 uit een lijst van 46 vrijwillige indicatoren.
De producten en diensten die organisaties aanbieden, moeten worden ingedeeld in drie categorieën, zoals uiteengezet in artikel 6) reguliere producten die duurzaamheid niet integreren in het beleggingsproces, artikel 8) producten die ecologische of sociale kenmerken bevorderen, en artikel 9) producten die gericht zijn op duurzame investeringen.

ONZE OPLOSSING: GID PAI PROXY DATA

PAI-proxygegevens vullen leemten op voor moeilijk te vinden kwantitatieve PAI's

PAI-proxygegevens zijn beschikbaar om de SFDR-deadlines te halen

PAI-proxygegevens worden regelmatig bijgewerkt voor toekomstige rapportage

Onze PAI-proxygegevens gebruiken een top-downbenadering die de volledige wereldeconomie bestrijkt, zodat u hiaten in de gegevens kunt opvullen voor een onbeperkt aantal bedrijven, zoals kmo's, niet-rapporterende beursgenoteerde bedrijven, niet-beursgenoteerde bedrijven en bedrijven in opkomende markten

Onze PAI-proxygegevens zijn direct beschikbaar voor gebruik op tijd voor SFDR-deadlines

Ons fulltime R&D-team werkt de gegevens ten minste jaarlijks bij en werkt met u samen om oplossingen te vinden die aansluiten bij uw behoeften, nu en in de toekomst (bijv. uitbreiding van de PAI-dekking om aan uw behoeften te voldoen)

PAI-proxygegevens omvatten:

 • 65 sectoren
 • 140 landen, verspreid over alle continenten en opkomende markten
 • 9100 wereldwijde sectoren
 • 5 verplichte kwantitatieve PAI's
 • 2 niet-verplichte kwantitatieve PAI's

NEEM CONTACT OP

Neem contact op met onze experts voor meer informatie