PAI in SFDR regelgeving uitgelegd

Principal Adverse Impact (PAI) in SFDR regelgeving uitgelegd

Wat zijn PAIs?

Sinds Q2 2021, in een poging om de transparantie te vergroten en duurzaamheidsrisico’s te integreren, legt de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) verplichte ESG-openbaarmaking op: beleggers moeten rapporteren over de Principal Adverse Impacts (PAI’s) van hun portefeuilles.
PAI bestaat uit een lijst van duurzaamheidsfactoren waarmee bedrijven rekening moeten houden bij hun investeringsbeleid en -beslissingen. Deze indicatoren hebben betrekking op milieu- en sociale onderwerpen. Volgens de verordening moeten vermogensbeheerders, banken in de EU, durfkapitaalfondsen en alle andere financiële marktdeelnemers (FMP’s) een aantal verplichte indicatoren bekendmaken.

Wat is SFDR?

SFDR staat voor Sustainable Financial Disclosure Regulation. De SFDR werd in 2019 voor het eerst geïntroduceerd door de High-Level Expert Group on Sustainable Finance (HLEG) en trad in maart 2021 in werking.
Deze verordening is een van de belangrijkste initiatieven om de doelstelling van klimaatneutraliteit van de Europese Green Deal tegen 2050 te helpen bereiken. De belangrijkste doelen van de SFDR zijn dan ook om “duurzaamheidsoverwegingen te integreren in het financiële systeem” en “de kapitaalstroom in de richting van duurzame investeringen te sturen”.
De SFDR wil dit doel bereiken door belanghebbenden in de financiële sector meer inzicht te geven in de impact van investeringen. Het is bedoeld om duurzame investeringen te stimuleren en tegelijkertijd greenwashing tegen te gaan.

Heeft u moeite om
SFDR PAI data te verzamelen?

De uitdaging van de openbaarmaking van Principal Adverse Indicators

Principal Adverse Impacts (PAI) wordt algemeen beschouwd als het meest uitdagende aspect van SFDR. Terwijl deelnemers aan de financiële markten hun best doen om marktgegevens te verzamelen en samen te stellen om de besluitvorming te informeren en aan de regelgeving te voldoen, hebben FMP’s geen toegang tot gegevens die door investeerders worden gerapporteerd. PAI data is vaak niet direct beschikbaar en moeilijk te verzamelen. Het is een uitdaging om databronnen te vinden die een breed en uitgebreid universum van bedrijven wereldwijd bestrijken en om het proces van het samenvoegen en rapporteren van PAI-indicatoren te stroomlijnen. Het gebrek aan direct gerapporteerde kwantitatieve gegevens is een van de belangrijkste problemen, dit is vaak het geval voor particuliere bedrijven, KMO’s en opkomende markten. Dit kan het moeilijk maken om te voldoen aan wettelijke vereisten en om financiering aan te trekken van ESG-bewuste beleggers.

Wanneer begint de PAI-regeling?

Hier volgt een overzicht van hoe de PAI-regeling zal worden ingevoerd. De PAI-regeling ging van start op 10 maart 2021 toen financiële marktdeelnemers PAI-bekendmakingen op hun website en precontractuele productbekendmakingen deden. Na 10 maart vermeldt de PAI-regimetijdlijn andere belangrijke data voor de voltooiing van de PAI-verschaffing op productniveau, de PAI-verschaffing op entiteitsniveau en de actualisering van informatie die niet langer relevant is, zoals “PAI wordt niet in overweging genomen”. Let op: deze data zijn voor het laatst bijgewerkt door Impact Institute op 18 oktober 2022. Controleer altijd direct de regelgeving voor de meest recente tijdlijn.

PAI timeline

Op wie is de regelgeving van toepassing?

De SFRD is een initiatief om financiële marktdeelnemers binnen de grenzen van de EU te helpen duurzaamheidsdoelen te bereiken. Entiteiten die geen deel uitmaken van de EU zullen echter wel de gevolgen ondervinden als ze hun diensten rechtstreeks of via dochterondernemingen op het grondgebied van de EU aanbieden. Marktdruk kan ook leiden tot indirecte SFDR-impact op niet-EU-entiteiten.

SFDR is van toepassing op bedrijven in de financiële sector binnen de EU. Tot deze bedrijven behoren:

  1. Financieel adviseurs
  2. Commerciële banken
  3. Vermogensbeheerders
  4. Verzekeraars
  5. Risicokapitaalfondsen
  6. Pensioenfondsen

SFDR vereist informatieverschaffing op entiteit- en productniveau

Openbaarmaking op entiteitsniveau (artikel 4 SFDR)

Volgens artikel 4 moeten FMP’s op het niveau van de entiteit bekendmaken hoe de onderneming PAI beoordeelt en op het niveau van het fonds bekendmaken op basis van “pas toe of leg uit”. Dit betekent dat FMP’s die geen rekening houden met de PGI’s een verklaring moeten afgeven met duidelijke redenen voor hun beslissingen en waarin ze aangeven of ze er in de toekomst wel rekening mee zullen houden. Deze “opt-out”-optie is echter niet beschikbaar voor grotere ondernemingen: FMP’s met meer dan 500 werknemers tijdens het boekjaar (of FMP’s die de moederonderneming zijn van een grote groep met meer dan 500 werknemers) kunnen niet van de opt-outmogelijkheid gebruikmaken en moeten de PAI-indicatoren verzamelen voor al hun investeringsbeslissingen met betrekking tot alle financiële producten die door de onderneming worden beheerd en aangeboden, en deze vervolgens op ondernemingsniveau aggregeren en op hun website bekendmaken.

Openbaarmaking op productniveau (artikel 8/9 SFDR)

Onder SFDR moeten FMP’s informatie op productniveau bekendmaken voor ESG-gerelateerde en niet-ESG-gerelateerde producten. Dit betekent dat FMP’s productspecifieke bekendmakingen moeten volgen, die verplichte rapportage van PAI vereisen voor de 14 verplichte meeteenheden en een keuze uit twee indicatoren uit een lijst van 46 vrijwillige indicatoren.
De producten en diensten die organisaties aanbieden moeten worden ingedeeld in drie categorieën, zoals uiteengezet in artikel 6) mainstreamproducten die duurzaamheid niet integreren in het beleggingsproces, artikel 8) producten die milieu- of sociale kenmerken bevorderen, en artikel 9) producten gericht op duurzame investeringen.

Gerelateerde Links

Biodiversity impact dashboard

Biodiversiteit Impact data

scope 3 ii

Scope 3-emissiedata

Portfolio-quantitative-impact-hotspot-product

Portfolio Impact rapportagegegevens

groceries- impact insitute value chain image

Impactdata waardeketen

brands with Impact institute

GID-impactgegevens gebruikt in FD duurzaamheidsretailserie

×