2022-04-29T11:01:46+02:00

Fairtrade – Wereldwijd onderzoek naar externe effecten van bananenproductie​

GLOBAL STUDY ON BANANA PRODUCTION EXTERNALITIES Client Fairtrade International is a multi-stakeholder association with 3 producer networks, 25 local (Fairtrade) organisations, and an overarching independent certification [...]

2022-04-28T15:57:48+02:00

IDH – De echte prijs van grondstoffen

Met onze True Price-scan hebben we de externe sociale en milieukosten van elke sector gemeten en gekwantificeerd. Binnen deze scan hebben we de leefbaar loonkloof voor arbeiders en leefbaar inkomenskloof voor boeren berekend met behulp van onze rigoureuze methoden voor gegevensverzameling en onze benchmarkberekeningen.

2022-04-29T11:14:43+02:00

TEEB – Gevolgen van de productie van dierlijke eiwitten

Het onderzoek richtte zich op de grootste producerende landen van dierlijke eiwitten zoals Nederland en Brazilië en landen met kwetsbare en rijke ecosystemen zoals Indonesië en Tanzania. Het project omvatte het kwantificeren van effecten zoals watervervuiling, landgebruik en klimaatverandering in een bottom-upanalyse.