2022-04-29T11:01:46+02:00

Fairtrade – Wereldwijd onderzoek naar externe effecten van bananenproductie​

WERELDWIJDE STUDIE NAAR BANANENPRODUCTIE EXTERNALITEITEN Opdrachtgever Fairtrade International is een multi-stakeholder vereniging met 3 producentennetwerken, 25 lokale (Fairtrade) organisaties en een overkoepelend onafhankelijk certificeringsbureau [...]

2022-04-29T11:05:59+02:00

Hivos – Online portal voor maatschappelijke impact van rozen​

ONLINE PORTAAL VOOR MAATSCHAPPELIJKE IMPACT VAN ROZEN Opdrachtgever Hivos is een internationale ngo die duurzaamheid bevordert in specifieke productgroepen. Naast het gebruik van echte [...]

2022-04-28T15:57:48+02:00

IDH – De echte prijs van grondstoffen

Met onze True Price-scan hebben we de externe sociale en milieukosten van elke sector gemeten en gekwantificeerd. Binnen deze scan hebben we de leefbaar loonkloof voor arbeiders en leefbaar inkomenskloof voor boeren berekend met behulp van onze rigoureuze methoden voor gegevensverzameling en onze benchmarkberekeningen.

2022-04-28T11:58:36+02:00

Leefbaar inkomen Community of Practice – Richtlijnen voor het berekenen van het inkomen van boeren met behulp van secundaire gegevens​

RICHTLIJNEN VOOR HET BEREKENEN VAN HET INKOMEN VAN LANDBOUWERS MET GEBRUIK VAN SECUNDAIRE GEGEVENS Klant De Living Income Community of Practice (LICoP) is een organisatie die zich inzet voor het verbeteren van de levens [...]

2022-07-11T18:01:40+02:00

NewBees – Online maatschappelijke impactmeting van werken met nieuwkomers​

ONLINE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT METING VAN HET WERKEN MET NIEUWKOMERS Opdrachtgever NewBees is een organisatie die gelooft in een inclusieve samenleving en als doel heeft nieuwkomers te helpen [...]

2022-04-29T11:14:43+02:00

TEEB – Gevolgen van de productie van dierlijke eiwitten

Het onderzoek richtte zich op de grootste producerende landen van dierlijke eiwitten zoals Nederland en Brazilië en landen met kwetsbare en rijke ecosystemen zoals Indonesië en Tanzania. Het project omvatte het kwantificeren van effecten zoals watervervuiling, landgebruik en klimaatverandering in een bottom-upanalyse.