Impact Institute is trots om te kunnen aankondigen dat het een investering heeft ontvangen van het Triodos Regenerative Money Center (TRMC) en ABN AMRO Sustainable Impact Fund (AA SIF). Een investering die ons zal helpen om de impact economie een boost te geven door meer organisaties in staat te stellen impact te meten en te managen. Met de investering wordt Triodos Ventures BV (onderdeel van TRMC) aandeelhouder; AA SIF was dat al.

“Met deze investering kunnen we onze software, data en educatie-oplossingen doorontwikkelen. Gevolg wordt het voor een grotere groep bedrijven met de impact in samenhang met hun financiële cijfers en mogelijk te sturen. Meer bedrijven kunnen tot onderdeel van de oplossing worden.”

– Adrian de Groot Ruiz, Mede-oprichter en directeur van het Impact Institute

Zelfde missie

Triodos Regenerative Money Centre (TRMC) stelt natuurlijk en maatschappelijk rendement voorop. Door geld te bevrijden van het genereren van direct financieel rendement, ontvangen toekomstige plannen de kans om te groeien. Jose van Pul, senior vermogensbeheerder bij TRMC: “De missie van het Impact Institute en TRMC sluiten naadloos op elkaar aan. TRMC streeft naar een regeneratieve economie na. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat bedrijven gaan sturen op positieve impact op mens en planeet. Met hun ambitie om data, software en educatie verder door te ontwikkelen, verwachten we dat Impact Institute een sterk en schaalbaar business model heeft gevonden dat deze transitie kan komen.”

Het ABN AMRO Sustainable Impact Fund (AA SIF) investeert in impact ondernemingen die de transitie van de economie stimuleren op energie-, circulair en sociaal gebied. Hanna Zwietering, senior vermogensbeheerder bij AA SIF: “Impact Institute is zonder twijfel één van de koplopers in de transitie naar een duurzame en meer sociale economie. Impact Institute Dit wordt in samenhang met de financiële winst en verlies. Het streven is zo ook de synergie tussen impact en financiële doelen te leren kennen en de bedrijfsvoering daar op af te stemmen.”

Maximale positieve impact

Bij Impact Institute werken al meer dan 65 mensen en de verwachting is dat het er dit jaar 100 zullen zijn. Het heeft als een impacteconomie te missie, instellingen en professionals bijdragen aan brede welvaart en aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de plaats van ze te veroorzaken. Denk aan het verminderen van armoede en ongelijkheid, het vergroten van sociale samenhang, het verrijken van biodiversiteit en het tegengaan van klimaatverandering. Met het meten en via Impactgewogen boekhouding kan zichtbaar worden gemaakt dat impact niet een 'nice to have' is. Impact Institute werkt internationaal samen met onder meer Harvard Business University en een coalitie van internationale banken.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid maken

Met deze investering wil Impact Institute meer bedrijven in staat stellen om te laten zien hoe ze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Daarbij wordt bekeken naar natuurlijk, menselijk en financieel kapitaal. Ook Impact Institute meer professionals opleiden op het gebied van meten, sturen van maatschappelijke impact. Net als dat er voor financiële taal honderdduizenden opgeleide professionals zijn, wil Impact Institute eind 2030 een miljoen mensen hebben opgeleid in de taal voor impact.

Nieuw technologiebedrijf

Een deel van de investering wordt ingezet in de lancering van een impact-techbedrijf. Dit zal een positieve impact hebben op de samenleving en een beperkte negatieve impact. Deze software en data gaat bedrijven in staat stellen om impact te meten en te sturen.

Adrian de Groot Ruiz: “We zien dat meer bedrijven willen weten wat hun impact op brede welvaart is, maar dat de stap naar het daadwerkelijk meten en managen van die impact nog groot is. Dit komt omdat ze bruikbare data missen en die niet kunnen met hun bestaande systemen en processen. Technologie op basis van onze bewezen methode via applicaties en impact data verkleint deze stap enorm.”

Over de organisaties

Triodos Regeneratief Geldcentrum:

TRMC is in 2019 opgericht en een aanvulling op Triodos Bank en Triodos Investment Management door verder te gaan dan de grenzen van ons huidig bank- en beleggingssysteem. TRMC stelt natuurlijk en maatschappelijk voorop, en heroverweegt gebaseerd op verwachtingen over risico en rendement. Door geld te zien te zien te middel om positieve impact te realiseren, geven we plannen de kans om te groeien. De financiële instrumenten die we gebruiken zijn katalytische investeringen en donaties. Meer informatie staat op de website: Triodos Regeneratief Geldcentrum

ABN AMRO Duurzaam Impact Fonds: AA SIF investeert in sociale en duurzame ondernemingen die streven naar echte maatschappelijke veranderingen. Het fonds werd in juni 2021 opgericht en richt zich op organisaties met een sociaal/duurzaam én financieel winstoogmerk. AA SIF bouwt voort op het ABN AMRO Social Impact Fund (gestart in 2012) (2015), dat in het nieuwe fonds is opgegaan. De drie thema's waarin wordt gespeeld zijn: circulaire economie, energietransitie en sociale impact. Het fonds, een volledige dochter van ABN AMRO met een zelfstandig investeringsbeleid, gestuurd op een combinatie van maatschappelijk en financieel rendement. Meer informatie is te vinden op: Duurzame impact Fonds – ABN Amro