Amsterdam – Een bedrijf leiden was vroeger eenvoudig: zorg dat je winst maakt. Tegenwoordig is er meer nodig. Van bedrijven wordt verwacht dat ze positieve waarde creëren voor hun klanten, werknemers en gemeenschappen, terwijl ze tegelijkertijd hun negatieve effecten, zoals koolstofemissies, minimaliseren. De huidige rapportage is echter vooral gericht op het meten van de winst voor aandeelhouders. Een nieuwe richtlijn, Framework for Impact Statements, ontwikkeld door Impact Institute, maakt het mogelijk om maatschappelijke winsten en verliezen te berekenen en te rapporteren. ABN AMRO publiceert als eerste bank ter wereld haar Impact Statement op basis van het nieuwe raamwerk.

Deze Kader voor effectverklaringen (FIS) helpt bedrijven om naast hun financiële waardecreatie voor aandeelhouders ook waardecreatie voor hun klanten, hun medewerkers en de gemeenschap waarin zij opereren te laten zien. Impact Statements vullen op deze manier de traditionele jaarrekening aan. Impact Statements gaan over meer dan alleen financieel kapitaal: ook natuurlijk, sociaal, menselijk, intellectueel en geproduceerd kapitaal komen aan bod. De kern van de Impact Statements is de Integrated Profit & Loss, waarin de maatschappelijke impact wordt berekend en omgerekend naar euro's. Impact Statements stellen bedrijven in staat om te sturen op de waarde die ze creëren per stakeholder en kapitaal en op hun bijdrage aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Nederlandse bedrijven lopen voorop

Deze Framework voor Impact Statement is opgesteld op basis van de ervaring van het Impact Institute en haar partners, waaronder ABN AMRO, AkzoNobel, Alliander en DSM. De richtlijn bouwt voort op verschillende internationale conventies en kaders, zoals die van de International Integrated Reporting Council (IIRC). Het sluit ook aan bij de internationale trend om impact te meten, waarin meerdere Nederlandse bedrijven toonaangevend zijn. Zo publiceert en beheert energienetwerkbedrijf Alliander al enkele jaren haar maatschappelijke kosten en baten.

ABN AMRO heeft voor het eerst een Impactrapport. Tjeerd Krumpelman, Global Head of Advisory, Reporting and Engagement bij ABN AMRO: “We zijn er trots op een bank te zijn die voorop loopt met geïntegreerde rapportage op basis van de zes hoofdsteden van het IIRC. Impact Statements geven ons en de buitenwereld waardevolle informatie over de waarde die we op lange termijn creëren. We zetten ons in om samen met onze stakeholders onze waarde op lange termijn te vergroten en onze negatieve impact te verminderen.”

Open Standaard

Impact Institute werkt aan een open standaard voor Impact Statements en ziet de gepubliceerde richtlijn als eerste stap. Een open standaard maakt het voor iedere organisatie mogelijk om binnen vijf jaar Impact Statements op te stellen. Het Impact Institute wil het bedrijfsleven betrekken bij het behalen van de Sustainable Development Goals die alle landen hebben onderschreven. “De ontwikkeling van de standaarden voor de jaarrekening heeft ongeveer 50 jaar geduurd. Met een open standaard willen we dit over vijf jaar doen voor impactverklaringen. Wij nodigen geïnteresseerde partijen uit om hieraan bij te dragen”, zegt Adrian de Groot Ruiz, directeur van Impact Institute.

Meer informatie over de consultatieperiode

Van maart 2019 tot juni 2019 vinden er expertconsulten plaats. Bent u een expert en wilt u een bijdrage leveren aan de expertconsulten, neem dan contact op met ons consultatieteam via fis@impactinstitute.com. Van september 2019 tot november 2019 vindt een openbare raadpleging plaats.

Verdere informatie

U kunt de open standaard voor Impact Statements openen en downloaden: Kader voor effectverklaringen.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Thomas Hermans via media@impactinstitute.com of +316 165 058 27.

Over Impact Institute

Impact Institute ontwikkelt open source standaarden en tools om impact te meten en te gelde te maken, waardoor organisaties kunnen sturen op impact. Impact Institute is een sociale onderneming en een spin-off van True Price.

Adres Impact Institute

Impact Institute
Kabelweg 57
1014 BA
Amsterdam