Mensenrechten

Wij geloven dat bedrijven een belangrijke rol kunnen spelen bij het realiseren van een rechtvaardigere, meer inclusieve en duurzamere wereld. Ontdek het diepe verband tussen ons werk, de True Price Methode en mensenrechten.

Mensenrechten als verantwoordelijkheid

We hebben bedrijven nodig die mensenrechten en de grenzen van de planeet respecteren. De kern van de missie van Impact Institute is de toewijding aan mensenrechten. We erkennen de intrinsieke waarde van elk individu en onze toewijding aan deze principes is onwrikbaar.

Impact Institute bouwt voort op de verantwoordelijkheid van economische actoren om mensenrechten te respecteren en past dezelfde logica toe op fundamentele arbeidsrechten, milieurechten en andere universele rechten. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot situaties waarin er geen volledige of gedeeltelijke wettelijke verplichting bestaat om dit te doen.

Human rights

De True Price methode toepassen voor impact op mensenrechten

Impact Institute meet en monetariseert impact en bouwt voort op de True Price methode. De normatieve fundamenten van True Pricing zijn gebaseerd op rechten (voor meer informatie zie ‘Principles of True Pricing’). Het uitgangspunt is het bestaan van universele rechten van huidige en toekomstige generaties en de bijbehorende verantwoordelijkheid van economische actoren om deze rechten te respecteren.

Onze benadering zorgt ervoor dat de echte kosten van producten en diensten rekening houden met de impact op mensenrechten. De echte kosten van producten en diensten weerspiegelen de kosten om de gevolgen van schendingen van rechten te herstellen of te compenseren voor de houders van die rechten – in overeenstemming met het Internationaal Statuut van de Rechten van de Mens en andere multilaterale overeenkomsten. Het toepassen van onze methodologie creëert daarom zinvolle verandering.

Nieuws

×