Amsterdam, 15 september 2022

Jellie Banga zal aantreden als de nieuwe CEO van Impact Institute van 1st november. Jellie Banga was tot mei 2021 vicevoorzitter en lid van de Raad van Bestuur van Triodos Bank. Daarvoor heeft zij 12 jaar in verschillende functies bij ING gewerkt.

Voor mij is dit een prachtige kans om de verduurzaming van de economie verder te helpen versnellen. Impact Institute speelt een leidende rol in de wereld als het gaat om het (monetair) meten en waarderen van maatschappelijke impact. Sturen op maatschappelijke waarde en deze verankeren in de kern van businessmodellen is in mijn ogen cruciaal voor de transitie naar een duurzame economie.Jellie Banga.

bestuur impactinstituut met jellie banga

Jellie gaat zich richten op het verder opschalen van het bedrijf.

Met de komst van Jellie, de oprichters en huidige directeuren van Impact Institute, Adrian de Groot Ruiz en Michel Scholte, kan zich meer richten op de ontwikkeling van twee nieuwe business units.

Adrian zal de technologische spin-off van het bedrijf leiden, die later dit jaar gelanceerd zal worden, en Michel zal leiding geven aan de digitale onderwijsactiviteiten. Met deze zet, met ingang van 1st In november 2022 wordt Impact Institute geleid door een driekoppige raad van bestuur, bestaande uit Jellie, Adrian en Michel.

We zijn vereerd dat Jellie erbij komt en kijken uit naar deze nieuwe fase. Jellie is een gerespecteerd leider in de financiële sector en is extreem missiegedreven. Samen versnellen we de transitie naar de impact economy.” – Adriaan De Groot Ruiz.

Groeifase

Impact Institute, opgericht in 2018 in Amsterdam als spin-off van True Price, is sindsdien uitgegroeid tot een wereldleider in het meten en waarderen van maatschappelijke impact en in het ontwikkelen van manieren om strategisch te sturen op maatschappelijke waarde en deze te verankeren in de businessmodellen van organisaties. True Price, opgericht in 2012, is de autoriteit bij het berekenen van de werkelijke prijs van consumentenproducten en -diensten, met verschillende supermarkten, cafés en restaurants die nu producten aanbieden met echte prijzen.

Impact Institute wil mensen en bedrijven in staat stellen om de impacteconomie te realiseren door een gemeenschappelijke taal voor impact en tools te gebruiken om impact in de praktijk te verbeteren. Om dit te doen, biedt het organisaties software, gegevens, opleiding en adviesbureau diensten om impact te meten, te waarderen en te verbeteren en daar strategisch op te sturen.

Impact Institute groeit snel. Er werken nu meer dan 70 mensen bij ons, en naar verwachting zal dit aantal tegen het einde van 2022 in de buurt komen van 100.

We hebben Impact Institute opgericht omdat we het voor grote bedrijven niet langer houdbaar vonden om winst te maken ten koste van de samenleving.” – Michel Scholte. De missie van Impact Institute is het realiseren van een impact economie door bedrijven in staat te stellen 'social profit' te maken. Denk aan producten die klimaatverandering tegengaan, banen die ongelijkheid verminderen en winkels die de sociale cohesie vergroten.

Door impact te meten en te rapporteren via Impactgewogen boekhoudingkunnen bedrijven impact integreren in hun bedrijfsvoering, zodat ze tegelijkertijd duurzaam en (financieel) winstgevend kunnen zijn. Impact Institute werkt samen met onder meer Harvard Business School, Cornell University, RSM, Rabobank en de gemeente Amsterdam. Tot de zakelijke klanten behoren Randstad, ABN AMRO, Alliander, UBS en Tony's Chocolonely.

Jellie Banga

Jellie Banga heeft meer dan 20 jaar ervaring in de financiële sector. Net zo vice-voorzitter en lid van de Raad van Bestuur van Triodos Bank (2013 – 2021) was zij verantwoordelijk voor de commerciële en operationele ontwikkeling van de bank in zes Europese landen. Daarvoor werkte zij 12 jaar bij ING, onder meer als Director Corporate Loans bij ING Nederland. Jellie is lid geweest van de Raad van Commissarissen van Helpen sinds 2021 en vanaf 15e Augustus 2022 was benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Invest International. Zij is ook lid van de Raad van Advies van Financiën en het Algemeen Welzijn programma.