IPL Assessment Methodologie

Geïntegreerde Profit & Loss assessment methodologie (IAM)

Vanuit de behoefte van iedereen om een waardig en bevredigend leven te leiden, is er behoefte om te transformeren naar een impact economie: een economie waarin werk, ondernemerschap, innovatie en technologie zorgen voor een betere wereld. In de impacteconomie wordt het ‘klassieke’ economische model van winstmaximalisatie voor aandeelhouders vervangen door een model dat gericht is op het creëren van waarde voor alle belanghebbenden.

Impactverklaringen kunnen organisaties sturen in de richting van het bouwen van bedrijven die maatschappelijke waarde leveren – en om die impact goed te communiceren. Het Framework for Impact Statements (FIS) (2019) is uitgebracht door Impact Institute als eerste stap naar een breed geaccepteerde standaard voor het maken van impactverklaringen.

De Integrated Profit and Loss Assessment Methodology (IAM) bouwt voort op FIS. Het biedt richtlijnen en praktisch advies over hoe de principes van FIS in de praktijk kunnen worden gebracht en richt zich op enkele van de belangrijkste onderwerpen in FIS, zoals de eigenschappen van referentiescenario’s, de benadering van toerekening en aan welke waarderingstechnieken moet worden voldaan.

Met dit kerndocument over methodologie hopen we organisaties te helpen de volgende stap te zetten in het toepassen van impactmeting en -waardering op hun bedrijf en hen te begeleiden op hun reis naar impact.

Een ander belangrijk document is “The Supplement Impact Contribution”. Dit document geeft aanvullende informatie over hoe de absolute en marginale impact kan worden beoordeeld aan de hand van de juiste referentiescenario’s. Daarnaast geeft het richtlijnen over hoe rekening te houden met het feit dat organisaties niet alleen verantwoordelijk zijn voor de eigen impact, maar ook medeverantwoordelijk zijn voor de impact van andere organisaties in waardeketens.

Meer weten?

(Vereist)

×