Geïntegreerd jaarverslag en geïntegreerde winst- & verliesrekening

Van organisaties wordt niet langer verwacht dat ze alleen maar winst maken. Daarnaast wordt van hen verwacht dat zij zich richten op het creëren van positieve waarde voor klanten, medewerkers en samenleving. Activiteiten die maatschappelijke waarde creëren, blijven op de lange termijn waarschijnlijk winstgevender.

Uw waarde voor belanghebbenden

De Integrated Profit & Loss (IP&L) aanpak biedt u alles wat u nodig heeft om uw totale waardecreatie objectief en transparant te rapporteren en te sturen. IP&L maakt een beter begrip mogelijk van waardecreatie per kapitaal en stakeholder. De zes hoofdsteden van de International Integrated Reporting Council worden beschouwd, zoals hieronder weergegeven. In de IP&L wordt waarde verdeeld over verschillende stakeholders. Voorbeelden van belanghebbenden zijn investeerders, klanten, werknemers, leveranciers, overheden, lokale gemeenschappen en de samenleving als geheel.

Impactverklaringen

De IP&L stelt organisaties in staat impactverklaringen te publiceren. Impact Statements zijn een systematisch overzicht van de waarde die organisaties creëren voor stakeholders, op een manier die hen in staat stelt te sturen op impact. Dit is analoog aan financiële overzichten. Met een IP&L kunnen organisaties bijvoorbeeld bijdragen aan conventies, zoals de SDG's, het Klimaatakkoord van Parijs en Mensenrechten tonen en sturen.

Cases gerelateerd aan dit onderwerp:

Meer weten over IP&L?

Download de IP&L-brochure om uw impactmetingsreis te starten.

Geïnteresseerd in het verkennen van geïntegreerde rapportage?

We willen graag beter begrijpen wie meer informatie over ons werk willen hebben. Daarom verzoeken wij u vriendelijk uw contactgegevens achter te laten om de brochure te downloaden - hiermee wordt u toegevoegd aan de Impact Institute Nieuwsbrief.