thij Bankieren voor Impact (BFI) werkgroep publiceerde de consultatieconcepten van de gids op Impactmeting in de financiële sector en zijn supplement.

Financiële instellingen worden steeds meer verplicht om hun sociale en ecologische impact te begrijpen en te monitoren, gedreven door de eisen van hun belanghebbenden, waaronder investeerders, klanten en werknemers, evenals regelgevers, normbepalers en sectorinitiatieven.

Zoals vereist door de Principles for Responsible Banking, zullen financiële instellingen bijvoorbeeld hun significante impact moeten identificeren en analyseren en over de voortgang moeten rapporteren. Evenzo vereist de verordening inzake informatieverschaffing over duurzame financieringen dat banken rapporteren over een reeks principiële indicatoren voor ongunstige effecten. Eerder deze week drong de G7 Impact Task Force erop aan om standaarden voor impact accounting voor bedrijven en financiën verplicht te stellen. Eerder deze maand heeft de Value Reporting Foundation hun Integrated Thinking Principles-prototype uitgebracht, dat helpt bij het strategisch beoordelen van de middelen en relaties die een organisatie gebruikt of beïnvloedt, en de afhankelijkheden en afwegingen daartussen. In juli 2021 is het Value Accounting Network gelanceerd met als ambitie dat de waarde die stroomt tussen natuur, mens, samenleving en economie meegenomen moet worden in de besluitvorming.

Naast het voldoen aan de vereisten, bevinden financiële instellingen zich als de belangrijkste aanjagers van kapitaal in de perfecte positie om oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te leiden en te versnellen. Door inzicht te krijgen in de sociale en ecologische impact ervan, kan een financiële instelling blijvende waarde creëren voor alle belanghebbenden. Het kan echter een complexe taak zijn om grip te krijgen op deze effecten en de huidige benaderingen zijn vaak niet robuust en laten geen vergelijking tussen organisaties toe.

We zijn erg trots om aan te kondigen dat de Bankieren voor Impact (BFI) werkgroep publiceerde de consultatieconcepten van de gids op Impactmeting in de financiële sector en zijn supplement. De leidraad voor impactmeting helpt organisaties om aan de slag te gaan met het meten van hun impact. Het geeft een overzicht van de noodzakelijke stappen en input om effectbeoordelingen uit te voeren. Het supplement is een aanvulling op de meetgids, omdat het een classificatie biedt van activiteiten, gerelateerde effecten en relevante gegevensbronnen die de consistentie en vergelijkbaarheid verder kunnen bevorderen.

Beide documenten zijn gebaseerd op het concept Impactgewogen rekeningenraamwerk (IWAF) ontwikkeld door de Stichting Impact Economie in samenwerking met oa Harvard Business School's Initiatief voor impactgewogen rekeningen, Singapore Management University, Rotterdam School of Management en Impact Institute.

We vragen om input van praktijkmensen over de methodologie en de toepasbaarheid ervan voor financiële instellingen.

Als je feedback of ideeën hebt over hoe deze documenten sterker kunnen worden gemaakt, neem dan contact met ons op.

NEEM CONTACT MET ONS OP