GENÈVA/Amsterdam – Impact Institute, een spin-off van True Price, ontvangt de ISAR Honours Award van de UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) werkgroep voor International Standards for Accounting and Reporting (ISAR).

ISAR erkende het werk van Impact Institute voor de verbetering van de rapportage door bedrijven over duurzaamheid en de Sustainable Development Goals (SDG's).

Executive Director van Impact Institute Adrian de Groot Ruiz: “We zijn vereerd met deze erkenning door dit belangrijke VN-orgaan. Bedrijven die positieve sociale impact meten en daarop sturen, hebben een enorm potentieel om bij te dragen aan de uitroeiing van armoede en de beheersing van de klimaat- en biodiversiteitscrisis.”

James Zhan, directeur van de Investment and Enterprise Division reikt een ISAR Honours award uit aan Michel Scholte, directeur Impact Institute.

Impact Institute (een spin-off van True Price) ontwikkelde een methode en een richtlijn waarmee bedrijven al hun maatschappelijke impact kunnen meten, rapporteren en sturen. Deze methode (de Framework voor Impact Statement) wordt door een aantal bedrijven over de hele wereld toegepast om hun maatschappelijke impact op alle hoofdsteden en alle belanghebbenden te verantwoorden.

Deze Framework voor Impact Statement, maakt het mogelijk om maatschappelijke winsten en verliezen te berekenen en te rapporteren. Bijvoorbeeld de bijdrage aan armoede in waardeketens door het ontbreken van leefbaar loon, de bijdrage aan de belastinginkomsten en het verlies aan biodiversiteit. Het raamwerk helpt bedrijven en instellingen om naast de financiële waarde voor hun aandeelhouders ook de waarde te laten zien die wordt gecreëerd voor hun klanten, hun medewerkers en de gemeenschap waarin ze opereren.

De beursgenoteerde Nederlandse bank ABN AMRO was de eerste bank die de methode toepast. Tjeerd Krumpelman, Global Head of Advisory, Reporting & Engagement van ABN AMRO: “We streven ernaar langetermijnwaarde te creëren voor al onze stakeholders, waaronder klanten, medewerkers, investeerders en de samenleving als geheel. We gebruiken het raamwerk om onze impact te meten en te managen.”

De methode past in een trend waarbij steeds meer bedrijven systematisch verantwoording afleggen en rapporteren over meer dan alleen hun financiële winst, zoals AkzoNobel, BASF en Kering. In de Verenigde Staten hebben bijna 200 CEO's van 's werelds grootste bedrijven onlangs toegezegd te zullen streven naar waarde voor belanghebbenden als onderdeel van de Business Roundtable. Dit maakt deel uit van een trend waarin van bedrijven wordt verwacht dat ze positieve waarde creëren voor hun klanten, werknemers en de samenleving als geheel, terwijl ze tegelijkertijd hun negatieve impact minimaliseren. De huidige rapportage is echter vooral gericht op het meten van de winst voor aandeelhouders.

Impact Institute, gevestigd in Amsterdam, is een spin-off van True Price. True Price, opgericht in 2012, is een toonaangevende expert in methoden en tools om maatschappelijke impact te meten en te gelde te maken. Het berekent de werkelijke prijs van meerdere producten en zag een groeiende belangstelling voor het idee bij bedrijven, overheden en consumenten.

Het doel van Impact Institute is om bedrijven en individuen in staat te stellen de impacteconomie te realiseren. Het instituut doet dit door een gemeenschappelijke taal voor impact te creëren door de publicatie van open source-standaarden en door de tools, training en diensten te bieden om die standaarden te implementeren.

De methodiek is open source en kan worden gedownload online. Voor meer informatie zie: https://www.impactinstitute.com/framework-for-impact-statements/ 

Over de UNCTAD ISAR Honours Awards

Deze UNCTAD ISAR Honors Awards werden aangekondigd tijdens de zesendertigste sessie van ISAR, die plaatsvindt van 30 oktober tot 1 november 2019 in Genève, Zwitserland.

Uit 33 internationale genomineerden werden er 7 geselecteerd voor de awards:

  1. Impact Instituut, Nederland
  2. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Zwitserland
  3. FSR – Deense accountants, Denemarken
  4. Securities and Exchange Commission, Filipijnen
  5. 5. Rat für Nachhaltige Entwicklung (Duitse Raad voor Duurzame Ontwikkeling) (RNE), Duitsland
  6. SAMCODES Standards Committee (SSC), Zuid-Afrika
  7. SynTao, China

Foto: Prijsuitreiking op de locatie van de Verenigde Naties in Genève. Gratis te gebruiken.

Niet voor publicatie.

Voor meer informatie of interviewverzoeken kunt u per e-mail contact opnemen met Michel Scholte  michel@impactinstitute.com of mobiel +31 (0)6 165 058 27.