Een bank runnen zonder oog voor impact – niet wetende welke waarde ze creëert, laat staan hoe ze morgen waarde kan creëren – lijkt riskant, nietwaar?

Impact Institute is trots om te publiceren 'Impactmeting en waardering voor banken'. Dit rapport maakt duidelijk waarom banken en andere financiële instellingen hun waardecreatie zouden moeten meten, waarom ze IP&L daarvoor zouden moeten gebruiken en hoe de IP&L kan leiden tot strategische inzichten.

Toonaangevende banken beginnen te begrijpen dat langetermijnwaardecreatie en hun concurrentiepositie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn door hun rol in de samenleving. Ze begrijpen dat ze hun impact naast hun financiële prestaties moeten beheren om waarde te creëren voor alle belanghebbenden.

Om echt de volledige impact van een bank te begrijpen, is een objectieve vorm van meting en waardering nodig, een die kwantitatief en vergelijkbaar is tussen organisaties. Het moet verder kijken dan 'eenvoudige' outputs, maar zich in plaats daarvan concentreren op de daadwerkelijke impact van bankactiviteiten, en het moet erkennen dat een groot deel van de impact van een bank buiten haar eigen activiteiten valt.

Om organisaties te helpen hun waardecreatie te meten, heeft Impact Institute tussen 2014 en 2019 de Integrated Profit & Loss-methodologie (IP&L) ontwikkeld. De IP&L is met succes geïmplementeerd door verschillende grote internationale organisaties, waardoor ze de impact die ze hebben op haar stakeholders kunnen kwantificeren en waarderen door de effecten ervan op hun welvaart en kapitaal. Met de publicatie van 'Impactmeting en waardering voor banken' willen we banken helpen hun impact te verbeteren. Hierdoor worden ze toekomstbestendiger en dragen ze bij aan het transformeren van onze huidige economie en samenleving om veerkrachtiger en duurzamer te worden.

Lees ons volledige rapport voor meer inzichten hier.