Banken spelen een cruciale rol bij het aanpakken van de nijpende uitdagingen waarmee de samenleving wordt geconfronteerd. Ze hebben een mandaat om gerelateerde risico's te beoordelen en te beheersen en verkeren, gezien hun invloed, in een uitstekende positie om als stewards op te treden in de overgang naar de impacteconomie.

Wat ze nodig hebben, zijn de hulpmiddelen om hen op weg te helpen.

Financiële bedrijven hebben nieuwe rapportageregels nodig die positieve en negatieve externe effecten zoals het scheppen van banen en vervuiling in standaardpraktijken opnemen om een goed afgerond beeld te geven van hoe ze echte waarde creëren. Er is behoefte aan betere informatie, die rekening houdt met een breder scala aan hoofdsteden en belanghebbenden om betere, impactgestuurde beslissingen te nemen. Ten slotte moeten ze hun duurzaamheidsgerelateerde risico's kunnen begrijpen om hen toe te rusten om te voldoen aan hun mandaat om kapitaal veilig te stellen.

Daartoe streeft Banking for Impact (BFI) naar het creëren van een nieuwe gemeenschappelijke benadering voor impactmeting en waardering die duurzame economische besluitvorming en transparante rapportage bevordert.

Vandaag heeft BFI een visiedocument gepubliceerd, waarin de plannen worden geschetst om een IMV-aanpak op te bouwen die de kwantificering, waardering, attributie en aggregatie van effecten voor de financiële sector omvat. Dergelijke schaalbare standaarden bestaan nog niet voor financiële ondernemingen.

BFI is een nieuwe alliantie met de Nederlandse bank ABN AMRO, de Deense Danske Bank, de Singaporese DBS Bank, de in Zwitserland gevestigde UBS Group plus de IWAI van de Harvard Business School, en het Impact Institute, een sociale onderneming die baanbrekend werk verricht op het gebied van geïntegreerde rapportage.

BFI roept alle leiders in de financiële wereld, de academische wereld en de non-profitsector op om zich bij hen aan te sluiten bij hun inspanningen om te werken aan een bredere definitie van verantwoordelijkheid, een meer inclusief begrip van waarde en uiteindelijk het creëren van een impacteconomie.

Download het persbericht hier.

Lees de BFI Vision paper hier.