Impact Institute is verheugd aan te kondigen dat we een samenwerking hebben aangegaan met Wire Group bij het beoordelen en rapporteren van de impact van: Wire Private Markets Fund (WPMF). Samen zullen we een effectbeoordelings- en rapportagemethodiek ontwikkelen, testen en uitrollen, voortbouwend op de Handleiding voor Financiers om Impact te Beoordelen en Waarderen, dat is precies goed voor het fonds, maar kan ook breder worden toegepast in de impact investing-sector.

WPMF zal investeren in een internationaal gediversifieerde portefeuille van de beste impactfondsen die bijdragen aan het herstel van natuurlijk en menselijk kapitaal en tegelijkertijd een aantrekkelijk financieel rendement genereren. WPMF is opgericht door Wire Group, dat sinds 2010 actief is in impact investing. WPMF heeft aangekondigd tegen het einde van de looptijd van het fonds een Impact Multiple of Money (IMM) van (minimaal) 2 te willen behalen. Als eerste stap werken we samen met WPMF om een protocol te ontwikkelen voor het beoordelen en rapporteren van de impact van WMPF, om de voortgang bij het bereiken van dat doel te kunnen volgen.

Verklaring van Adrian de Groot Ruiz, Executive Director Impact Institute: ”We kijken er erg naar uit om met WPMF en Wire Group samen te werken om de volgende stap te zetten naar een “impact economy” waarin zowel de positieve als de negatieve impact van bedrijven zal worden geïntegreerd in de rapportageset. We omarmen de ambitie van WPMF om de netto maatschappelijke impact van zijn onderliggende beleggingen in detail te beschrijven.”

Verklaring van Michiel Lenstra, Partner bij Wire Group: “Impact Institute is een logische partner voor Wire Group, aangezien we een zeer gelijkaardige visie en missie delen. Bovendien hebben ze de intellectuele nauwkeurigheid gekoppeld aan de praktische ervaring om ons te helpen het menselijk en natuurlijk kapitaal dat door de investeringen van WPMF wordt gecreëerd, op een robuuste manier te berekenen.”