Circulaire IT: voor een betere wereld en betere business

Circulariteit kan een belangrijke manier zijn om de ecologische voetafdruk van organisaties te verkleinen en ondersteunt de overgang naar een systeem dat energie- en hulpbronnenschaarste aanpakt. Bovendien biedt het duidelijke zakelijke kansen, zoals het stimuleren van innovatie, het aantrekken van nieuwe investeerders, het proactief aanpakken van wettelijke vereisten en het beheren van duurzaamheidsgerelateerde risico's.

Circulaire IT staat nog in de kinderschoenen, maar niet door gebrek aan ambitie. Duurzaamheid staat hoog op de agenda van IT-leveranciers en grote IT-gebruikers, met doelen voor de komende decennia en leveranciers die werken aan prototypes van circulaire IT-assets. Het positieve effect van circulair ondernemen kan enorm zijn, maar er is nog steeds een kloof tussen ambitie en actie, vanwege een reeks obstakels zoals circulair ontwerp dat nog niet de industriestandaard is, gebrek aan gerecyclede materialen die beschikbaar zijn tegen concurrerende prijzen, technische beperkingen , en nog veel meer.

Europese regelgeving en druk van consumenten en investeerders dwingen bedrijven om steeds transparanter te worden over hun activiteiten en hun toeleveringsketens. De transitie naar een circulaire economie is een van de zes cruciale milieudoelstellingen van de komende EU-taxonomie. Organisaties die zich op dit gebied onderscheiden en kunnen anticiperen op nieuwe duurzaamheidsregels winnen consumenten en investeerders aan zich.

De barrières voor circulaire IT slechten

De brandende vraag is: hoe kunnen IT-gebruikers en leveranciers deze barrières overwinnen en bijdragen aan de circulaire economie zonder aan concurrentievermogen in te boeten?

Deloitte en Impact Institute hebben samengewerkt om de barrières te analyseren die IT-leveranciers en hun zakelijke klanten nog tegenkomen op de weg naar verduurzaming en de acties om die barrières weg te nemen.

 

Belemmeringen voor de verspreiding van circulaire IT betreffen zowel IT-inkopers als leveranciers. Deze POV somt de belangrijkste stappen op om de barrières te slechten, die als volgt kunnen worden samengevat.

Voor IT-kopers:

  • Inkopers moeten een roadmap naar circulariteit opstellen, met lange termijn, tastbare en haalbare doelen. Ze moeten een structuur organiseren met duidelijke verantwoordelijkheden en KPI's.
  • Centrale IT-databases moeten informatie bevatten over circulariteit, zoals circulaire in- en uitstroom.
  • Circulariteit moet als onderscheidende factor in het inkoopproces worden toegevoegd.

Voor IT-leveranciers:

  • Streef naar samenwerking met partners in de waardeketen, klanten en concurrenten.
  • Streef naar meer standaardisatie in definities en scopes binnen de industrie, om vergelijkbare en efficiënte metingen en rapportage mogelijk te maken.
  • Vul de kloof tussen circulaire ambities en actie.
  • Verzamel en beheer circulariteitsdata op product- of producttypeniveau.
  • Neem circulariteit op in het inkoopproces en vraag om transparantie in de hele supply chain.

De ecologische en sociale impact van circulaire IT meten

Het meten van de impact van circulaire IT kan de besluitvorming verbeteren door de afwegingen tussen risico-impact (zoals de impact op het klimaat versus de schaarse beschikbaarheid van materiaal) expliciet te beheren en de impact van circulaire strategieën op verschillende kapitalen en belanghebbenden te begrijpen. Dit gaat verder dan de impact op het milieu en moet ook de sociale en menselijke effecten omvatten, evenals de hele waardeketen en levenscyclus.

Het meten van de impact van circulariteit vereist dat primaire data van de IT-leveranciers en afdelingen en circulariteits-KPI's worden gekoppeld aan secundaire databronnen zoals levenscyclusanalyse en sociale enquêtedatabases. Verbeterd inzicht in IT-apparatuur van de leveranciers zal het meten van 'bottom-up'-impact mogelijk maken, meer representatief zijn voor individuele leveranciers en de door hen gevolgde strategieën weerspiegelen.

Denk groot, begin klein en handel nu.

Zoals Arjan Udding, consulting principal bij het Impact Institute zegt: “Onze klanten kiezen vaak voor een van de volgende twee routes: ze maken een organisatiebrede rapportage om transparantie rond waardecreatie voor alle belanghebbenden te creëren en beginnen dan te optimaliseren, of ze beginnen klein om te begrijpen hoe de besluitvorming rond impact kan worden verbeterd en vervolgens langzaam kan worden uitgebreid over de hele organisatie”.

Wij kunnen uw organisatie helpen met de tools, kennis en data om uw sociale en milieu-impact te meten en te beheersen.

Neem contact met ons op om een gesprek aan te gaan.