Impact Due Diligence (IDD)

Impact investerings beslissingen gebaseerd op expert reviews en kwantitatieve data.

Meer inzicht in de impact

Een Impact Due Diligence (IDD) vergroot uw inzicht in het waardecreatiemodel van een bedrijf. Het laat zien hoe het bedrijf maatschappelijke waarde creëert. Dit gaat verder dan een juridische en financiële due diligence.

Een niet-financiële due diligence kan de volgende dingen laten zien:

 • Sociale- en milieueffecten van het bedrijf
 • Impactrisico’s en -oorzaken van negatieve impact
 • Belangrijkste waardeverhogende factoren en hoe deze uit te breiden
Impact Due Diligence

De Impact Due Diligence kan een startpunt zijn voor je impactmeet- en managementproces, zoals het opstellen van KPI’s en doelstellingen.

Er wordt inzichtbgegeven in hoe u de meeste impact kunt maken, ook met beperkte capaciteit en middelen

Onze unieke benadering

 • Beteste aanpak voor
  impactinvesteerders
 • Onafhankelijke impact experts
  reviewen impact claims
 • Gestandaardiseerde aanpak als basis
  voor portfoliomanagement, afgestemd
  afgestemd op de beste praktijken in de sector

Onze oplossing

We analyseren zes aspecten van het bedrijf:
1. Impact potentieel
2. Waardepropositie
3. Organisatorisch vermogen
4. Impact risico’s
5. Duurzaamheidsstandaaarden
6. Strategische passendheid

Mijlpalen

 • Tientallen succesvolle
  projecten die leidden tot een investering
  met een beter bijgehouden impact.
 • Uitkomsten van de Impact Due
  Diligence zijn gebruikt als
  uitgangspunt voor een impactrapportage.

Resultaten

Waardevolle en nuttige resultaten van de Impact Due Diligence zijn aanbevelingen over hoe het bedrijf zijn impact kan verbeteren, gecategoriseerd en uitgeschreven in een gedetailleerd actieplan.

Wie wij helpen

Selectie van onze klanten

×