GID Waardeketen Impact Data

Waarom de impact van de waardeketen meten?

In een steeds meer geglobaliseerde wereld hebben de meeste organisaties meerdere lagen van leveranciers die zich in meerdere regio’s bevinden en zich uitstrekken over vele bedrijfstakken. Door deze wereldwijde verwevenheid hebben bedrijven moeite om de waardeketens van hun producten volledig in kaart te brengen en te begrijpen. Bovendien bieden leveranciers in inkooplanden zelden transparantie of rapporteren ze zelden over hun respectieve waardeketens, waardoor de mix nog complexer wordt.

Onze oplossing: Met behulp van onze Global Impact Database maken we een schatting van deze blinde vlekken door een hotspotanalyse van wereldwijde waardeketens uit te voeren om de meest materiële sociale en milieueffecten van bedrijven en hun producten te bepalen. Vervolgens bieden we onze geconsolideerde sectorexpertise aan om diep in een of meer impacts te duiken en zo een diepgaand inzicht te krijgen in de meest relevante bedreigingen en risico’s in uw waardeketen.

USPs:

 • Natuurlijke (bijv. luchtvervuiling), sociale (bijv. onderbetaling) en menselijke (bijv. het creëren van menselijk kapitaal) impacts worden behandeld.
 • De resulterende impacts worden uitgedrukt in monetaire waarden, waardoor ze gemakkelijk te begrijpen en te vergelijken zijn
 • Meet de impacts van internationale bedrijven, landen of sectoren​
 • De impact van de waardeketen stroomopwaarts en stroomafwaarts is inbegrepen, waardoor je een completer beeld krijgt van je voetafdruk.
 • Onze unieke toerekeningsmethode bepaalt de verantwoordelijkheid voor de waardeketen op basis van toegevoegde waarde, zonder dubbeltelling
 • Mogelijkheid om snel datagestuurde inzichten af te leiden over de sociale en milieu-impact van waardeketens

Hoe gebruik je gegevens over de impact van de waardeketen?

 • Hotspot-analyses om een overzicht te krijgen van de gevolgen van de waardeketen voor alle productielanden en -sectoren
 • Diepgaande onderzoeken naar de sociale en milieu-impact met behulp van primaire gegevens van het bedrijf, zoals producten en landen van herkomst
 • Mensenrechten due diligence
 • De inclusiviteit en transparantie van de waardeketen verbeteren
 • Een strategie ontwikkelen om risico’s te beperken en middelen te prioriteren
 • Lobby voor wetgeving die de overgang naar duurzamere waardeketens ondersteunt

Case studie

Supermarkten zetten zich steeds meer in om leefbaar inkomen en leefbaar loon hiaten in hun waardeketens te dichten. Omdat de waardeketens van de producten van supermarkten bestaan uit talloze bedrijven in vele sectoren en regio’s, kan het heel lastig en arbeidsintensief zijn om concrete stappen te zetten op weg naar naleving van mensenrechten.

We hebben een modulaire en schaalbare aanpak ontwikkeld waarmee supermarkten een onderbouwde en werkbare strategie voor een leefbaar inkomen en een leefbaar loon kunnen ontwikkelen. Dit in overeenstemming met de OESO-richtlijnen en de leidende beginselen van de VN voor bedrijven en mensenrechten. Onze aanpak kan een aanvulling vormen op de bestaande activiteiten en strategische elementen van supermarkten.

Onze Global Impact Database bevat gevalideerde gegevens voor de berekening van leefbare lonen en een leefbaar inkomen en biedt de mogelijkheid om op basis van gegevens schattingen te maken van de materiële tekorten binnen de wereldwijde waardeketens van supermarkten. Door onze GID te combineren met primaire gegevens van supermarkten kunnen we deze aanpak bovendien moduleren en opschalen.

De resultaten van onze effectbeoordeling van de waardeketen zullen supermarkten in staat stellen om het probleem van onderbetaling te begrijpen. Hiermee kunnen zij potentiële drijfveren voor verandering identificeren en verantwoorde praktijken in waardeketens integreren en bevorderen.

×