GID-biodiversiteit is geselecteerd door de Finance and Biodiversity Community en de Finance for Biodiversity Foundation voor de 'Guide on biodiversiteitsmeetbenaderingen'. Door in de gids te worden vermeld, positioneert GID Biodiversity zich in de top van wereldwijde benaderingen voor financiële instellingen om de impact van hun activiteiten op de biodiversiteit te meten.

De tweede editie van de Finance for Biodiversity (FfB) Gids voor benaderingen voor het meten van biodiversiteit is onlangs uitgebracht.

Het bevat GID-biodiversiteit tussen zeven toonaangevende wereldwijde benaderingen voor het meten van biodiversiteit. De benaderingen zijn geselecteerd op basis van wetenschappelijke robuustheid en dekking van alle belangrijke oorzaken van biodiversiteitsverlies.

Opname in de FfB-gids voor het meten van biodiversiteit is een stap in de richting van de Global Impact Database een essentieel instrument voor wereldwijde financiële instellingen om impact te meten. Het GID-team is van plan zich aan te sluiten bij meer samenwerkingsgroepen om organisaties te helpen bij het realiseren van wereldwijde impactgerelateerde initiatieven.

Het verlies aan biodiversiteit vormt een kritieke wereldwijde uitdaging.

Financiële instellingen onderzoeken manieren om de impact van hun activiteiten op de biodiversiteit te kwantificeren. De FfB-gids voor het meten van biodiversiteit bevat zeven meetinstrumenten voor biodiversiteit die relevant zijn voor de financiële sector. Het biedt een uitgebreid overzicht van 7 verschillende meetbenaderingen, waaronder bedrijfsapplicaties, activacategorieën, reikwijdten en biodiversiteitsdruk die worden gedekt, evenals de sterke punten en beperkingen van elk.

Gid-gegevens over biodiversiteitsimpact die zijn opgenomen in de gids voor biodiversiteitsmeting van financiën voor biodiversiteit

GID Biodiversiteit is een kwantitatieve databank van biodiversiteitsimpact, gebouwd op 10 jaar ervaring op het gebied van impactmeting. Het wordt door organisaties gebruikt om de impact van hun portefeuilles te begrijpen, te rapporteren en erop te reageren. Het integreert inzichten uit een verscheidenheid aan gegevensbronnen om gebruikers in staat te stellen biodiversiteitsfactoren op een hoog niveau te identificeren of om in specifieke portfoliocomponenten te duiken. De belangrijkste voordelen van GID-biodiversiteit zijn:

  • Toegang tot wereldwijde geografische en sectorgegevens, inclusief opkomende markten en andere moeilijk te vinden portfolio kiesdistricten 
  • Onderzoek stroomopwaartse en stroomafwaartse waardeketensegmenten om een beter en gedetailleerder inzicht te krijgen in de impact van de waardeketen
  • Vergelijk de impact op biodiversiteit met verschillende andere impactthema's en financiële maatstaven, dankzij de monetaire waardering van impacts
  • Vermijd dubbeltellingen om overschatting van de impact van de portefeuille te voorkomen

Een voorbeeld: ABN AMRO Impact op Biodiversiteit rapport

Als voorbeeldtoepassing van GID Biodiversiteitsdata publiceerde ABN AMRO – een van de koplopers in de financiële sector op het gebied van rapportage over haar waardecreatie aan de samenleving – onlangs haar 'Rapport Impact op de biodiversiteit. De Nederlandse bank gebruikte onze GID-biodiversiteitsaanpak om de impact van haar portefeuille op biodiversiteit op een transparante en meetbare manier te beoordelen.

Over de F&B-gemeenschap

De Finance@Biodiversity Community, onderdeel van het EU Business@Biodiversity Platform, biedt een "forum voor dialoog tussen financiële instellingen om ervaringen uit te wisselen, het bewustzijn te vergroten en beste praktijken op EU-niveau te promoten over de integratie van biodiversiteit en natuurlijk kapitaal in reguliere financiële activiteiten en het stimuleren van investeringen in natuurlijk kapitaal”.
Het heeft tot doel het leerproces te versnellen en de implementatie te ondersteunen, zowel op strategisch niveau als in de praktijk, en zo de transitie naar een duurzame financiële sector te ondersteunen. In 2020 lanceerde de F@B Community de Financiering voor Biodiversiteit Belofte. Een groeiend aantal financiële instellingen roept wereldleiders op om het eens te worden over effectieve maatregelen en zich ertoe te verbinden samen te werken, met bedrijven in gesprek te gaan, de impact te beoordelen, doelen te stellen en openbaar te rapporteren.

Meer informatie

Adviseur duurzame financiering

Toby Smith

DATA TEAM LEAD

NEEM CONTACT MET ONS OP

Wil je meer weten? Neem contact op.