De koffiesector prijst duurzaamheid en toch is de kans groot dat de koffie die je drinkt afkomstig is van boeren die onder de armoedegrens leven en weinig zekerheid hebben over de toekomst van de boerderijen.

Het Impact Institute* deed de eerste studie in zijn soort met Fairtrade International; een gedetailleerde analyse van het inkomen van koffieboeren in zeven koffieproducerende landen: Rwanda, Tanzania, Oeganda, Kenia, India, Indonesië en Vietnam.

Het Impact Institute onderzocht hoeveel boeren aan koffie verdienen en welke positieve of negatieve impact het bedrag heeft op het totale gezinsinkomen. Deze infographic laat de ongelijkheid zien van het totale gezinsinkomen per land.

In alle gevallen is de koffieteelt niet het enige inkomen van een huishouden, vaak is het nodig om inkomsten te genereren uit verschillende agrarische of niet-agrarische inkomsten. Interessant is dat de afhankelijkheid van de koffieteelt als inkomen sterk varieerde tussen de verschillende producerende landen. Boeren in Indonesië zijn sterk afhankelijk van hun inkomen uit koffie, terwijl Keniaanse boeren het grootste deel van hun gezinsinkomen verdienden met ander goed of niet-agrarisch inkomen. Indonesische boeren maken ook de hoogste winst per kilo door hoge opbrengsten, terwijl Keniaanse koffieboeren een groot verlies aan winst maken en dus mijn geld op een andere manier moeten opvangen.

Op deze manier naar inkomen kijken is een cruciale stap om te werken aan een eerlijk, duurzaam leefbaar loon voor koffieboeren.

Ontdek meer in de Samenvatting Fairtrade International

Dit bericht is gepubliceerd toen Impact Institute voor 10-10-2018 opereerde onder de naam True Price. Lees hier meer over hier.