Externe kosten van dierlijk voedsel in de EU

In opdracht van Eurogroup for Animal gaat deze studie over de externe effecten die worden toegeschreven aan de huidige waardeketens van de EU-productie en -consumptie van voedsel van dierlijke oorsprong - en kansen voor verandering.

“Het combineren van betere productie met minder consumptie van dierlijk voedsel ondersteunt de ambities van de EU om het dierenwelzijn te verbeteren, het landgebruik te optimaliseren en de bedreigingen voor de biodiversiteit aan te pakken die momenteel schadelijk zijn voor ecosysteemdiensten. Meer aandacht voor dierenwelzijn kan deze betere productie en minder consumptie van dierlijk voedsel ondersteunen om voedselzekerheid op de lange termijn en een eerlijk, gezond en duurzamer EU-voedselsysteem te waarborgen. Daarom wordt op basis van de bevindingen van dit rapport aanbevolen dat:

• dierenwelzijn moet worden beschouwd in combinatie met bepalingen inzake milieu en volksgezondheid, aangezien deze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn;
• Er worden middelen geïnvesteerd in het begrijpen van de voetafdruk van productiesystemen (in dit geval biologisch en conventioneel, maar ook agro-ecologisch of anders) om nauwkeurige vergelijkingen mogelijk te maken;
• Een relatieve toename van de biologische productie wordt gecombineerd met een voedingsovergang naar meer plantaardig voedsel.”

Download het rapport