Vroeger was het besturen van een bedrijf eenvoudig: winst maken. Maar tegenwoordig is er meer nodig. Van bedrijven wordt verwacht dat ze positieve waarde creëren voor hun klanten, werknemers en de samenleving als geheel, terwijl ze tegelijkertijd hun negatieve impact minimaliseren. De huidige rapportage is echter vooral gericht op het meten van de winst voor aandeelhouders.

Introductie van impactverklaringen 

Een nieuwe richtlijn, Framework voor Impact Statement, ontwikkeld door Impact Institute, maakt het mogelijk om maatschappelijke winsten en verliezen te berekenen en te rapporteren. Het Framework helpt bedrijven en instellingen om naast de financiële waarde voor hun aandeelhouders ook de waardecreatie voor hun klanten, hun medewerkers en de gemeenschap waarin ze opereren te laten zien.

Het raamwerk is opgesteld op basis van de ervaring van Impact Institute en haar partners, waaronder ABN AMRO, AkzoNobel, Alliander en DSM. Het bouwt voort op internationale conventies en kaders en weerspiegelt de internationale trend naar het meten van impact, waarin meerdere Nederlandse bedrijven toonaangevend zijn. ABN AMRO publiceert als eerste bank ter wereld haar Impactrapport op basis van dit nieuwe kader.

25 april 2019: Geïntegreerde rapportage, langetermijnwaardecreatie en impactverklaringen

Tijdens deze bijeenkomst delen we onze recente ontwikkelingen op het gebied van geïntegreerde verslaggeving. We worden vergezeld door:

  • Clifford Abrahams (FINANCIEEL DIRECTEUR ABN AMRO) als keynote spreker
  • Koen Eising (MVO-directeur Alliander), Paul Hurks (Manager Internationale Accountantscoördinatie NBA – Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants), en Jennifer Kuiper (Nyenrode School voor Accountancy en Controlling, en Impact Instituut) voor een paneldiscussie

Wij heten u welkom op onze Geïntegreerde rapportage, langetermijnwaardecreatie en impactverklaringen. Let op: er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, daarom verzoeken wij u uw aanwezigheid te bevestigen via event@trueprice.org. We zullen uw aanwezigheid bevestigen en meer details delen dichter bij de datum.

In samenwerking met ABN AMRO verwelkomen wij u graag op 25 april bij CIRCL!

Adrian de Groot Ruiz, uitvoerend directeur Impact Institute

Michel Scholte, directeur Impact Institute

Details

Datum: donderdag 25 april 2019
Tijd: 16:00 – 18:00 (gevolgd door netwerken borrel)
Plaats: CIRCL, Gustav Mahlerplein 1B, 1082 MS Amsterdam, Nederland

De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (station Zuid).