Energie Transitie

Ons huidige energiesysteem creëert enorme waarde. Het huidige systeem gaat echter ten koste van het klimaat en biodiversiteit en verstert sociale ongelijkheid. Een schone en rechtvaardige energietransitie vereist sturen op meer dan alleen economie: het vereist sturen op impact.

Impactmeting en -rapportage

Impactmeting en -rapportage kunnen een beter begrip creëren van de waarde die is gecreëerd voor alle betrokken belanghebbenden. We hebben een lange staat van dienst in het opzetten van impacttrajecten en impactmeting met organisaties binnen de energiesector of in energie-intensieve sectoren.

solar panels - energy transition
Sheep in the field

Impactmanagement en
strategie

Bij schone en rechtvaardige overgangen gaat het om het stellen van doelen en het maken van afwegingen. Door organisaties te begeleiden in impactmanagement en -strategie helpen we hen te sturen op impact. Op deze manier kan impact worden opgenomen in de besluitvorming.

Prioriteitsgebieden

Energiesystemen

Milieu- en sociale effectbeoordelingen, werkelijke prijs van energie, schone en betaalbare energie, rechtvaardige transitie

Infrastructuur

Sectortransities, effectbeoordelingen, welzijnseconomie, value cases

Energie-Intensieve Sectoren

Mobiliteit en transport, bebouwde omgeving, afval naar hulpbronnen

Partnerships

Wij geloven dat het maken van impact in een onderling verbonden wereld samenwerking, co-creatie en het bouwen van ecosystemen voor impact vereist. Energie-, water- en infra- organisaties staan voor vergelijkbare uitdagingen die baat hebben bij samenwerking. Daarom ontwikkelen we samen met de sector een geharmoniseerde aanpak voor impactmeting, zie handboek impactmeten infrabedrijven (Dutch).

Nieuws en Publicaties

  • Handboek Impactmeten Infrabedrijven

    Hiermee kunnen bedrijven sturen op de waarde die zij creëren per stakeholder, kapitaal en op de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) van…

    Download

Wie wij helpen

Selection of our clients

×