Duurzame Financiële Transitie

De financiële sector bevindt zich in een unieke positie om de overgang naar een impact economie te versnellen: hij kan kapitaal mobiliseren, middelen toewijzen aan gebieden waar de samenleving baat bij heeft en sociale- en milieurisico’s op de juiste manier prijzen.

Impactmeting en -rapportage

Het meten van de impact helpt financiële instellingen om een beter inzicht te krijgen in de werkelijke en potentiële financiële, sociale en milieu-impact die ze hebben op stakeholders en de drijvende krachten achter die impact. Bijvoorbeeld klimaat- of biodiversiteitsvoetafdrukken, effectbeoordelingen van portefeuilles, mensenrechtenschendingen in de waardeketen, financiële inclusie en de waarde die wordt gecreëerd met financiële producten zoals hypotheken en duurzaamheidsobligaties. Hiermee kunnen financiële instellingen geloofwaardig rapporteren over de waarde die ze creëren en voldoen aan de vereisten voor duurzaamheidsrapportage (ESRS, CSRD, SFDR, TNFD, TCFD, etc.).

Impact management and strategy

Impactbeheer en strategie

De financiële sector is cruciaal om maatschappelijke transities zoals de energie-, voedsel- of materialentransitie te helpen versnellen. Inzicht in impact en de onderliggende drijfveren helpt om de interpretatie van ‘waarde’ te verbreden tot meer dan alleen financiële waarde. Het verrijkt investerings- en kredietbeslissingen en stelt instellingen in staat om te anticiperen op opkomende risico’s, waardoor ze kunnen gedijen – en zelfs overleven – in een wereld die op de proef wordt gesteld door ecologische en sociale verschuivingen. Impactwaardering maakt het mogelijk om een alomvattende strategie te creëren en uit te voeren waarbij afwegingen kunnen worden vergeleken en gemanaged in termen van risico, rendement en impact. Bijvoorbeeld, het gebruik van impactinformatie om productportfolio’s te ontwikkelen die bedrijven stimuleren met lagere externe kosten en het integreren van True Value in investeringsbeleid en -processen.

Prioriteitsgebieden

Banken

Voetafdrukbeoordelingen, diepgaande sectoronderzoeken, (dubbele) materialiteitsbeoordelingen, productontwikkeling voor duurzame financiering, impact- en duurzaamheidsrapportage

Impact Investeerders

Beleggingsstrategie en veranderingstheorie, impact due diligence, impact gecorrigeerde rendementen, inzichten in de impact van portefeuilles, impact- en duurzaamheidsrapportage

Activa

ESG- en impactgebaseerde assetallocatie, fonds- en portefeuilleoptimalisatie, (dubbele) materialiteitsbeoordelingen, impact- en duurzaamheidsrapportage

Verzekeraars

Voetafdrukbeoordelingen, (dubbele) materialiteitsbeoordelingen, ontwikkeling van verzekeringsproducten, impact- en duurzaamheidsrapportage

Samenwerkingsverbanden

We werken actief samen met onze klanten en andere partners om impactmeting in de financiële sector te bevorderen. We zijn een van de medeoprichters van het Banking for Impact initiatief, een coalitie die samenkwam om een geharmoniseerde kwantitatieve benadering voor het meten van impact te ontwikkelen, toegesneden op financiële instellingen.

Het Nederlands Adviescollege voor impact investing is een onafhankelijke non-profitorganisatie die zich richt op het versnellen van de groei en het verbeteren van de effectiviteit van de markt voor impact investering.

Het Erasmus Platform voor Duurzame Waardecreatie is een academische denktank van Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus Universiteit Rotterdam, die samenwerkt met vooraanstaande duurzaamheidsexperts in de financiele sector.

Publicaties

Wie helpen wij

Selectie van onze klanten

×