Volgens het recente rapport van ABN AMRO, gebaseerd op een sectoroverschrijdend onderzoek van de Bank en Impact Institute, is de Nederlandse economie verantwoordelijk voor zo'n 40 miljard euro aan schade aan ecosysteemdiensten. De berekende schade komt overeen met ongeveer 5 procent van het Nederlandse bbp in het jaar 2020, ofwel een kleine 2300 euro per inwoner.

De huidige productie- en consumptiepatronen in Nederland zijn verantwoordelijk voor bijna 40 miljard euro aan schade aan de biodiversiteit – veroorzaakt door niet-duurzaam landgebruik, broeikasgasemissies, lucht- en waterverontreiniging – en roepen op tot radicale stappen om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen en de natuur te herstellen. Het onderzoek van Impact Institute en ABN AMRO omvat de schade die 65 industrieën hebben geleden door handel met 140 landen en het gebruik van 42 soorten gewassen.

abn amro-logo

70% van de schade zit verborgen in de waardeketen.

Volgens het onderzoek is de meeste berekende schade verborgen, niet in Nederland zelf, maar in het buitenland, via handelspartners van Nederlandse bedrijven: invoer van cacao en soja verbergt negatieve impact op landgebruik in Ivoorkust, Ghana en Brazilië, respectievelijk, en de invoer van rundvlees valt samen met waterverontreiniging in Argentinië.

Bovendien, terwijl de voedingsindustrie en de landbouwsector samen bijna 25% van de schade voor hun rekening nemen, zijn enkele andere, minder voor de hand liggende sectoren ook verantwoordelijk voor de voortschrijdende verzwakking van ecosysteemdiensten. Tot deze sectoren behoort bijvoorbeeld de financiële dienstverlening, die weliswaar minder schade per euro volume veroorzaakt, maar een aanzienlijk deel van de Nederlandse economie vertegenwoordigt. Met name door kapitaal toe te wijzen aan sectoren en bedrijven die onze ecosystemen uitputten, hebben financiële instellingen een negatieve invloed op de biodiversiteit en worden ze op hun beurt blootgesteld aan de risico's die voortvloeien uit het verlies ervan.

Onderstaande figuur toont de sectoren die de meeste schade toebrengen aan de biodiversiteit, waarbij de industrie (5,3 miljard totale schade), de zakelijke dienstverlening (5,3 miljard) en de landbouw (4,9 miljard) de top drie van de ranglijst domineren.

Impact Nederland Biodiversiteit ABN

Bron: Impact Instituut, ABN AMRO.

De overheid speelt een cruciale rol.

Binnen dit scenario spelen overheden en wetgeving een cruciale rol bij het sturen van de inspanningen van bedrijven om het verlies aan biodiversiteit om te buigen. “Er is een doorbraak nodig en die zal vooral lukken als bedrijven perspectief wordt geboden. Net als de financiële sector speelt de overheid hierin een belangrijke rol.” zegt ecoloog Patrick Jansen van Wageningen University & Research (WUR).

De publicatie werkt zes aanbevelingen uit, gericht op zowel bedrijven als wereldleiders:

 1. Herken (verborgen) schade aan biodiversiteit
 2. Maak biodiversiteit een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering;
 3. Zoek naar kleine winsten, met een groot effect;
 4. Vergroot kennis en bewustzijn over biodiversiteit;
 5. Reken met 'echte' prijzen;
 6. BBP-groei van het voetstuk halen, verschuiven naar brede welvaart.

Over GID Biodiversiteit

GID Biodiversiteit is een kwantitatieve databank van biodiversiteitsimpact, gebouwd op 10 jaar ervaring op het gebied van impactmeting. Het wordt door organisaties gebruikt om de impact van hun portefeuilles te begrijpen, te rapporteren en erop te reageren. Het integreert inzichten uit een verscheidenheid aan gegevensbronnen om gebruikers in staat te stellen biodiversiteitsfactoren op een hoog niveau te identificeren of om in specifieke portfoliocomponenten te duiken. De belangrijkste voordelen van GID-biodiversiteit zijn:

 • Krijg wereldwijde geografische en sectordekking
 • Kijk naar stroomopwaartse en stroomafwaartse waardeketensegmenten
 • Waarde-impact in monetaire eenheden
 • Vermijd dubbeltellingen

Over ABN AMRO Bank

ABN AMRO is een van de grootste banken van Nederland en behoort tot de koplopers in de financiële sector als het gaat om het rapporteren over waardecreatie voor de samenleving. In lijn met haar doel en strategie heeft ABN AMRO ook haar allereerste gepubliceerd Impact op de biodiversiteit verslag eerder dit jaar. De bank gebruikte de Global Impact Database van het Impact Institute om de impact van haar portefeuille op de biodiversiteit op een transparante en meetbare manier te beoordelen.

Aanvullende informatie over de organisatie is te vinden hier.

Meer informatie

 • Onze GID Oplossing voor biodiversiteitsgegevens schat de impact op de biodiversiteit en biedt bruikbare inzichten. Neem contact op voor meer informatie.
 • Biodiversiteit Kennis voor professionals: lees de gids.
 • Impacteducatie: Schrijf je in voor de cursus Impact op biodiversiteit meten en beheren
 • ABN Amro Impact op de biodiversiteit. Lees over de verslag doen van.
 • Ga voor meer informatie over de Global Impact Database naar onze: GID-pagina. We bieden geverifieerde en robuuste gegevens, waarmee we de impact voor organisaties, landen en sectoren over de hele wereld inschatten.