Daarom ben ik verheugd dat we in 2019 de eerste stappen hebben gezet om een raamwerk voor impactmeting te ontwikkelen. (…) We zijn van plan dit onderzoek uit te breiden naar onze bredere kredietportefeuille, om beter geïnformeerd te zijn over onze inspanningen om het te sturen naar meer duurzaamheid.” 

Piyush Gupta, CEO, DBS Group Holdings
Duurzaamheidsverslag 2019: doelgericht bankieren

DBS is de eerste bank in Zuidoost-Azië die een geïntegreerd effectmetingsonderzoek heeft uitgevoerd op basis van het Impact Institute Geïntegreerde methode voor winst- en verliesbeoordeling. Deze methodologie en het kader vormden de basis voor DBS om te rapporteren over de maatschappelijke impact van hun kredietverlening in de automobiel- en palmoliesectoren.

Door gebruik te maken van de expertise van Impact Institute kan DBS op basis van deze resultaten overwegen het onderzoek uit te breiden naar zijn bredere kredietportefeuille en te sturen op duurzamere kredietmogelijkheden.

Het Sim Kee Boon Institute for Financial Economics van Singapore Management University (SMU) heeft deze beoordeeld en een evaluatierapport gepubliceerd dat u kunt vinden hier.

Impact Institute ziet dat DBS met haar aanpak van impactmeting op weg is om een doelgerichte bank te worden en hun duurzaamheidsdoelstellingen voor verantwoord bankieren, verantwoord ondernemen en het creëren van sociale impact te bereiken. Deze drive van DBS komt op een cruciaal moment voor bedrijven over de hele wereld, aangezien velen zich aansluiten bij de beweging naar impactwaardering.

Hieronder vindt u een uittreksel van de belangrijkste bevindingen van de pilotstudies. Deze volledige onderzoeken zijn online toegankelijk op: Duurzaamheidsinzichten van DBS.

De belangrijkste bevindingen van de pilotstudies zijn (i) overschakeling naar elektrische voertuigen verbetert de impact van de automobielsector. Hoewel de milieukosten voor de productie van elektrische voertuigen iets hoger zijn, wegen de voordelen van aanzienlijk lagere rijkosten in vergelijking met voertuigen met een verbrandingsmotor duidelijk zwaarder dan de voordelen. (ii) De negatieve milieu- en sociale effecten van de productie van palmolie hebben zowel substantiële sociaal-economische voordelen als ecologische en sociale kosten. Versterken en uitbreiden Geen enkel ontbossings-, veen-, exploitatiebeleid (NDPE) in de sector kan ertoe leiden dat deze kosten worden verlaagd.