Data over impact op biodiversiteit

Verkrijg bruikbare inzichten in de impact van biodiversiteit

Het probleem: “Het huidige uitstervingspercentage is tientallen tot honderden keren hoger dan het gemiddelde van de afgelopen 10 miljoen jaar – en het versnelt… Meer dan de helft van het totale BBP van de wereld is matig of sterk afhankelijk van de natuur en haar diensten, en het is – daarom – blootgesteld aan natuurverlies” – WEF. Het verlies aan biodiversiteit is een kritieke kwestie die investeerders en het bedrijfsleven in het algemeen moeten aanpakken.

Onze oplossing: Onze oplossing voor biodiversiteitsgegevens schat de impact op de biodiversiteit van bedrijven, investeringsportfolio’s en waardeketens en levert bruikbare inzichten op.

Snelle links:

GID Biodiversiteit Activagegevens

De dataset omvat alle bedrijven in de hele MSCI World-index universum met zijn 1500+ bestanddelen – die verder worden uitgebreid in de komende maanden – en bevat de volgende functies:

 1. Bedrijf–gerapporteerde drukgegevens
 2. Bedrijf–specifieke waardeketengegevens, inclusief stroomopwaartse en stroomafwaartse effecten
 3. Vier belangrijkste biodiversiteitsdruk: klimaat, luchtverontreiniging, waterverontreiniging, landgebruik
 4. Geospatiaal landgebruiksmodel voor 42 gewassen
 5. Gegevens voor 9100 wereldwijde sectoren vullen gegevenshiaten en bieden dekking voor elk universum

Toepassing: Onze dataset Biodiversiteit kan worden gebruikt om de impact op biodiversiteit van B2B-interacties, investeringsportefeuilles en fondsen te beoordelen. Momenteel wordt het gebruikt door vooruitstrevende instellingen – waaronder grote banken en vermogensbeheerders – om de impact van hun portefeuilles op de biodiversiteit te onderzoeken.

Biodiversity impact dashboard

Wie wij helpen

Geselecteerde gebruikers en partners

Cardano Logo

“Sommige mensen verschuilen zich achter het gebrek aan data als het gaat om biodiversiteit. Met alles wat er is, kun je al beslissingen nemen om het verlies aan biodiversiteit te beperken en manieren vinden om het behoud en behoud van de natuur te financieren”.

Methode

Biodiversiteitsimpactdatamethode in een notendop

Wat is biodiversiteit? De verscheidenheid van het natuurlijke leven in de wereld.

Waarom de impact op de biodiversiteit meten? Biodiversiteit levert veel diensten aan de samenleving, zoals het reinigen van de lucht of het zuiveren van water. De biodiversiteit neemt echter snel af en overschrijdt de gerelateerde planetaire grenzen.

Wat veroorzaakt biodiversiteitsverlies? In GID meten we het biodiversiteitsverlies veroorzaakt door landgebruik, klimaatverandering, luchtvervuiling en watervervuiling (we kunnen in de toekomst andere oorzaken toevoegen). Zie tabel voor de indicatoren.

Hoe schatten we de impact op de biodiversiteit in? Ten eerste kijken we naar de uitstoot van broeikasgassen en verontreinigende stoffen, en naar landgebruik. Daarna vertalen we ze naar relatief soortverlies voor verschillende biomen. Ten slotte verdienen we geld door de True Price methode.

 • Granulariteit: Biodiversiteitsverlies wordt berekend voor 140 landen en regio’s x 65 sectoren.
 • Reikwijdte van de waardeketen: Toegekende impactresultaten voor de volledige upstream en downstream waardeketen.
 • Niet-gemonetiseerde biodiversiteit: De impact op de biodiversiteit meet de vermindering van soorten in vergelijking met een habitat die niet wordt verstoord door menselijke activiteiten, bijvoorbeeld door natuurlijk voorkomend bos te vergelijken met akkerland.
 • Inkomsten gegenereerd biodiversiteit: Waarde van de natuur wordt gebruikt om het verlies aan biodiversiteit te gelde te maken.
GID-biodiversity-Method-table

Hoe data over biodiversiteit gebruiken?

 1. Voer Hotspot-analyses uit, op basis van landen en sectoren, van operaties of investeringen.
 2. Verbeter hotspot door gebruik te maken van de waarde van B2B-interacties, bijv. ROI voor investeringen.
 3. Duik in de eigen operaties van bedrijven met behulp van bedrijfseigen operatiedata.
 4. Voer een diepgaande beoordeling van de waardeketen uit met behulp van bedrijfswaardeketendata.

Ga voor meer informatie over de GID naar de: GID-pagina.

Gerelateerde Links

ABN AMRO

ABN AMRO Impact op biodiversiteit

EU flags

SFDR PAI Proxy data

scope 3 ii

Scope 3-emissiedata

Finance for biodiversity

Global Impact Database (GID)

×