CSRD e-learning

Back to overview

Over de ervaring

Een unieke e-learningervaring voor professionals die de nodige competenties, kennis en vaardigheden willen verwerven om de grondbeginselen van CSRD te begrijpen, wat het inhoudt voor bedrijven en wat ten grondslag ligt aan rapportage – impactmanagement en strategie. Het ontwikkelen van de juiste ESG-rapportage is voor veel organisaties een serieuze uitdaging. De hoeveelheid ESG-metrics is enorm en varieert per sector, bedrijfsgrootte en complexiteit. Daarnaast zijn er wereldwijd veel verschillende meet- en rapportageframeworks. Van bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen zal worden verlangd dat zij actief en aantoonbaar collectieve verantwoordelijkheid dragen voor duurzaamheidsverslaglegging.

Dit e-learningprogramma helpt u bewust te worden van wat CSRD inhoudt, waar u moet beginnen en hoe u een ESG-verslag opstelt dat voldoet aan de vereisten van de CSRD.

Publiek

 • U wil beginnen met de CSRD-voorbereiding in uw bedrijf en wilt weten wat de eerste stappen zijn
 • U moet bekend raken met de ESRS-standaarden en ESG-rapportageprincipes en hoe u deze kunt toepassen in uw organisatie
 • U moet leren hoe u de ‘gap’ analyse en dubbele materialiteitsbeoordeling uitvoert
 • U bent bereid om deel uit te maken van een unieke CSRD-community van gelijkgestemde professionals, waar u up-to-date kunt blijven

Onderwerpen

 • Praktische realiteit van CSRD: middelen, budgetten, tijdschema, beheerstrategieën
 • Belangrijke verschuivingen in duurzaamheidsrapportage onder CSRD
 • CSRD risico’s en kansen
 • CSRD naleving
 • ESRS standaarden en vereisten
 • ‘Gap’ analyse
 • Dubbele Materialiteit
 • CSRD-actieplan van het bedrijf

Registratie

Schrijf je nu in of vind meer info op CSRDAcademy.com

×