Vorige week was de deadline voor de regel feedback periode van de Europese normen voor duurzaamheidsrapportage (ESRS) – Eerste ontwerp, de ruggengraat van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

De industrielobby heeft druk uitgeoefend op de Europese Commissie om wijzigingen aan te brengen in de voorgestelde reeks ontwerpen die samen met het technische advies van EFRAG zijn opgesteld. Als deze veranderingen doorgaan, zal dit resulteren in een verwatering van cruciale onderdelen van de standaard voor impact accounting. Sleutelelementen die aanvankelijk verplicht waren, worden nu vrijwillig, zoals het voorstellen van transitieplannen om schade op het gebied van biodiversiteit te verminderen, of rapportage over lonen en veiligheid van freelancers en uitzendkrachten. Transparantie over de uitstoot van broeikasgassen zou afhangen van de relevantie van het bedrijf en de verplichting om specifieke gegevens voor investeerders te verstrekken, zou komen te vervallen. Een verwaterde norm zou ertoe leiden dat bedrijven zich moeilijk kunnen onderscheiden op duurzaamheid.

Om ervoor te zorgen dat deze documenten zinvolle duurzame boekhoudregels garanderen onder de Corporate Sustainability Reporting Directive, heeft Impact Institute samen met True Price, de Impact Economy Foundation en B Lab Europe de CSRD.org belangenbehartiging initiatief.

Waarom ondersteunen wij CSRD? Omdat het een Europese richtlijn is die strikte regels introduceert met betrekking tot openbaarmaking van maatschappelijk verantwoord ondernemen en milieu, waardoor de openbaarmaking van klimaat- en biodiversiteitstransitieplannen verplicht wordt. De logica achter het initiatief van de Europese Commissie is eigentijds, bedrijven die meer maatschappelijke waarde creëren kunnen beloond worden, en bedrijven die meer schade aanrichten helemaal niet.

Blijf op de hoogte voor verdere updates, want zelfs als de feedbackperiode voorbij is, blijven we betrokken en werken we eraan om ervoor te zorgen dat de standaard robuust blijft en zich in de goede richting ontwikkelt!

Wilt u weten hoe MVO uw bedrijf zal beïnvloeden? Neem contact op met onze Regelgevingsexperts.

Bent u een duurzaamheidsexpert die MVO op het werk moet implementeren? Volg een opleiding in onze CSRD Academie.

Klaar om te beginnen met acteren? Sluit je aan bij de CSRD.org-campagne.