Bezig met laden...
Kennisbank Biodiversiteit2023-06-05T16:21:05+02:00

 

Biodiversiteit is de basis van het welzijn en de welvaart van de mens

Biodiversiteit is de diversiteit van het leven op aarde: de diversiteit tussen en binnen soorten en organismen. Het ondersteunt elk aspect van het leven op onze planeet, maar het neemt in een ongekend tempo af. Wereldwijde biodiversiteit is met bijna . afgenomen 70% in de afgelopen 50 jaar. Wij en ons economisch en sociaal welzijn zijn rechtstreeks afhankelijk van het leven op aarde. Meer dan de helft van de wereldeconomie is afhankelijk van de diensten van de natuur. Bestuiving, vruchtbare gronden, industriële hulpbronnen, schoon water, geneesmiddelen – bijna alles vindt zijn oorsprong in biodiversiteit.

Dit betekent dat het verlies aan biodiversiteit de bedrijfsvoering aanzienlijk kan verstoren en fysieke, transitie- en reputatierisico's met zich meebrengt. Het is een snel opkomend onderwerp op beleids- en regelgevingsagenda's, het speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol in de taxonomieverordening van de EU.

GA DIRECT NAAR:

Om het verlies aan biodiversiteit te keren, is dringend actie nodig. Steeds meer organisaties willen inzicht krijgen in de strategische impact van biodiversiteit. Impact Institute heeft een innovatief methodologie en data-oplossing impact meten en waarderen. Voorbeelden van projecten met impact op biodiversiteit zijn te vinden hier.

Benieuwd hoe u de impact van uw organisatie op biodiversiteit kunt begrijpen en beheren? Neem contact met ons op.

ONZE AFSTEMMING MET PBAF

Het Partnership for Biodiversity Accounting Framework (PBAF) stelt financiële instellingen in staat om de impact en afhankelijkheden van de biodiversiteit van leningen en investeringen te beoordelen en openbaar te maken. Met Global Impact Database (GID) Biodiversity is het mogelijk om een biodiversiteitsvoetafdruk te beoordelen van investeringen, met een kwantitatief model dat voldoet aan de PBAF-eisen. Dit helpt bij het screenen en beoordelen van potentiële effecten op de biodiversiteit tijdens de fasen van het lening- en investeringsproces. Daarnaast kan het GID-landgebruiksmodel helpen bij het uitvoeren van screening op basis van geospatiale biodiversiteitsgegevens. GID Biodiversity vertaalt de impact op biodiversiteit ook in termen van impact op de waarde van ecosysteemdiensten.

WIJ ZIJN LEDEN VAN TNFD FORUM

De Taskforce Natuurgerelateerde Financiële Meldingen (TNFD) is een internationaal initiatief dat een raamwerk voor risicobeheer en openbaarmaking ontwikkelt voor organisaties om te rapporteren en actie te ondernemen op veranderende natuurgerelateerde risico's. Onze Global Impact Database (GID) helpt organisaties met statistieken en gegevens die kunnen helpen bij het identificeren van natuurgerelateerde risico's en kansen en die kunnen worden gebruikt om doelen voor impactverbetering vast te stellen en de prestaties te meten ten opzichte van deze doelen in overeenstemming met TNFD. Onze impactgegevens van natuurlijk kapitaal, biodiversiteit en ecosysteemdiensten maken het mogelijk om aan de slag te gaan wanneer de beschikbaarheid van gegevens beperkt is, en bieden een raamwerk dat indien beschikbaar aanvullende locatiespecifieke gegevenspunten kan integreren.

HOE WIJ U KUNNEN HELPEN

EFFECTMETING & MANAGEMENT

Ons adviesteam kan uw organisatie ondersteunen in de reis naar het begrijpen, meten en beheren van uw impact op biodiversiteit en dit vertalen naar een gedegen strategie.

We hebben data, software en training in huis over het meten van biodiversiteitsimpact, waardoor we dit naadloos kunnen integreren in onze diensten.

IMPACT-TECHNOLOGIE

Onze data- en softwareoplossingen maken het voor uw organisatie gemakkelijk om de impact van uw waardeketens, activiteiten en investeringsportefeuilles te begrijpen, te rapporteren en erop te reageren.

GID biodiversiteit is een kwantitatieve tool voor impact op de biodiversiteit waarmee u de drijvende krachten achter biodiversiteit voor investeringsportefeuilles of complexe waardeketens kunt identificeren.

IMPACT ONDERWIJS

Verkrijg de juiste set kennis en vaardigheden om impact te meten en te sturen, en ontwikkel bedrijfsstrategieën om positieve impact te creëren.

Het programma "De impact van biodiversiteit meten en beheren" is een 4-weekse cursus die inzicht geeft in het meten en beheren van de impact van verlies aan biodiversiteit.

HOE WE ONZE KLANTEN HELPEN HUN VOETAFDRUKKEN VAN DE BIODIVERSITEIT TE BEGRIJPEN EN BEHEREN 

BELANG VAN BIODIVERSITEIT VOOR FINANCILE INSTELLINGEN

Door leningen en investeringen te verstrekken, bevindt de financiële sector zich in een unieke positie om een katalysator te zijn voor positieve verandering door financiële stromen van activiteiten met een negatieve impact op de biodiversiteit om te buigen naar activiteiten die de biodiversiteit helpen beschermen en herstellen. We zijn koplopers in het begeleiden van banken, impactinvesteerders en vermogensbeheerders bij het begrijpen van hun biodiversiteitsvoetafdruk via hun kredietverlenings- en financieringsactiviteiten en informeren strategieën om duurzame en regeneratieve waardeketens te bevorderen.

BESCHERMING VAN DE BIODIVERSITEIT DOOR VERANTWOORDE WAARDEKETENS

Actoren in mondiale complexe waardeketens, zoals in voedsel en landbouw, hebben een grote kans om een rijke biodiversiteit te bevorderen, terwijl ze gevaar lopen als de biodiversiteit verder afneemt. We ondersteunen klanten bij het meten en beheren van effecten op biodiversiteit van bestaande en toekomstige praktijken om verantwoorde waardeketens te bevorderen.

ENERGIE, WATER EN INFRASTRUCTUUR TRANSITIES MET EEN BIODIVERSITEIT PERSPECTIEF

Energie-, water- en infrastructuurbedrijven spelen een sleutelrol bij het versnellen van de energie-, water- en hulpbronnentransitie. Deze transities helpen de klimaatverandering tegen te gaan, maar vormen tegelijkertijd een bedreiging voor de biodiversiteit. Toekomstbestendige infrastructuur is natuurinclusief en circulair – zowel wat betreft landgebruik als mondiale waardeketens met een toenemende vraag naar grondstoffen. We ondersteunen organisaties bij het meten van de impact op biodiversiteit en het ontwikkelen van strategieën voor natuurinclusieve infrastructuur in relatie tot bredere economische, ecologische en sociale effecten.

ONZE PUBLICATIES

IMPACT ABN AMRO OP BIODIVERSITEIT

LANDGEBRUIK, WIJZIGING VAN HET LANDGEBRUIK, BIODIVERSITEIT EN ECOSYSTEEMDIENSTEN

LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING

BIODIVERSITEIT VOOR FINANCILE INSTELLINGEN

“Financiële instellingen hebben een cruciale rol te spelen bij het voorkomen van verder verlies aan biodiversiteit en het herstellen van de natuur. De rol van banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en investeerders wordt steeds relevanter door druk zoals het versterken van aansprakelijkheidsregimes, het intensiveren van de controle op supply chain-praktijken en het verschuiven van consumentenvoorkeuren.”

–  Financiën voor biodiversiteit, begeleiding bij de belofte

kennis over biodiversiteit voor professionals

NEEM CONTACT MET ONS OP

Neem contact op met onze experts

EFFECTMETING & BEHEER

Sven Renon

Duurzame financiering

Manager

IMPACT INSTITUUT ONDERWIJS

Reinier de Adelhart Toorop

Head of Research

Ga naar boven