BIODIVERSITEIT IMPACT VAN BANKEN: TIJD OM HET TE MAKEN

Het verlies aan biodiversiteit vormt een toenemende bedreiging, niet alleen voor het voortbestaan van ecosystemen, maar ook voor economieën en samenlevingen die afhankelijk zijn van deze ecosysteemdiensten. Banken staan bloot aan aanzienlijke risico's die samenhangen met de achteruitgang van de biodiversiteit en bevinden zich tegelijkertijd in een unieke positie om positieve veranderingen te versnellen (dubbele materialiteit). Om de biodiversiteit te beschermen, kansen te verzilveren en risico's te beperken, moeten banken inzicht krijgen in hun impact op de biodiversiteit: veel banken zijn daarom begonnen of willen beginnen met het beoordelen van de impact van hun activiteiten. Het vastleggen van de grotendeels indirecte impact op de biodiversiteit van de portefeuille van een bank kan complex en uitdagend zijn. De BFI stelt zich op het standpunt dat banken desalniettemin kunnen beginnen met het beoordelen van hun impact op de biodiversiteit door hun portefeuille te screenen met behulp van een getrapte benadering. Bovendien is monetaire waardering essentieel om biodiversiteit te integreren in de besluitvorming.

Dit document, dat deel uitmaakt van een bredere reeks discussiedocumenten, zet het standpunt uiteen van de Banking for Impact (BFI)-werkgroep over het meten en waarderen van biodiversiteit. Het gaat met name in op drie belangrijke uitdagingen met betrekking tot het beoordelen van de impact op de biodiversiteit en hoe deze kunnen worden aangepakt. De paper vertegenwoordigt een gezamenlijke visie van de BFI en haar leden, maar vertegenwoordigt niet noodzakelijkerwijs de huidige praktijken van individuele leden.

Het doel van de BFI is niet om nog een methodologie toe te voegen over hoe biodiversiteit kan worden beoordeeld; het probeert eerder voort te bouwen op het bestaande debat door de waarde te benadrukken en te demonstreren van getrapte benaderingen voor portfolioscreening en monetaire waardering bij het beoordelen van biodiversiteit. We bouwen daarbij voort op publicaties en overzichten van reeds bestaande benaderingen, zoals de Partnership for Biodiversity Accounting (PBAF) en de Finance for Biodiversity promise.

Download de paper over de biodiversiteitsimpact van banken