Biodiversity Footprint Calculator

Start uw reis naar biodiversiteit en krijg direct kwantitatieve inzichten in de impact op de biodiversiteit van uw bedrijfsactiviteiten of investeringsportefeuille. Bereid u met de Biodiversity Footprint Calculator voor op het voldoen aan industrienormen en wettelijke vereisten.

Over dit product:

De Biodiversity Footprint Calculator stelt wereldwijde investeerders en bedrijven in staat om de biodiversiteitsimpact van hun complexe economische waardeketens nauwkeurig te meten. De tool bouwt voort op onze Global Impact Database (GID) en is gebaseerd op standaard sectorclassificaties van inkoop- en investeringsactiviteiten (bijv. NACE, ISIC, GTAP).

De calculator consolideert alle biodiversiteitsinformatie in een uniform depot. Dit komt tegemoet aan specifieke eisen van initiatieven uit de industrie en regelgeving zoals de TNFD, CSRD en SFDR. Zie voor meer informatie onze Kennisbank Biodiversiteit en Kennisbank Regelgeving. Uiteindelijk bevordert de tool duurzame besluitvormingsprocessen binnen bedrijven over de hele wereld. Daarnaast bevordert de tool een wereldeconomie die de grenzen van de planeet internaliseert in besluitvorming.

Top sectors contributing negative biodiversity impact

Onderscheidende kenmerken

 • Beschikbaarheid van zowel gemonetariseerde als niet-gemonetariseerde eenheden om de impact op biodiversiteitsverlies te beoordelen, wat de integratie in bedrijfs- en investerings-KPI’s vergemakkelijkt.
 • Baanbrekende toerekeningsmethode die de impact vastlegt van de eigen activiteiten van bedrijven, haar leveranciers en klanten, waardoor de verantwoordelijkheid voor de waardeketen kan worden vastgesteld zonder dubbeltellingen.
 • Afgestemd op bestaande kaders, waaronder de TNFD LEAP-benadering, de Finance for Biodiversity Pledge en de PBAF-standaard..
 • Een levend gegevensproduct dat wordt ondersteund door een meerjarig ontwikkelingsplan.
 • Wereldwijde dekking van alle waardeketens en activa, opgesplitst in 65 sectoren en 140 landen en regio’s.
 • Vier belangrijke oorzaken van biodiversiteitsverlies.

Onze oplossingen voor u:

We stellen bedrijven en wereldwijde investeerders in staat om hun gegevens te vergelijken met de biodiversiteitsimpactgegevens van Impact Institute. De Biodiversity Footprint Calculator is beschikbaar als een kant-en-klare tool. De ondersteuningsopties vanuit Impact Institute variëren van basistraining over de tool tot volledige implementatieondersteuning, inclusief end-to-end berekeningen, interpretatie van de resultaten en visualisatie van data.

Countrysectors with the highest biodiversity impact

Mijlpalen, verschenen in:

 • Impact Institute is onderdeel van het TNFD Forum en de TNFD Data Catalyst
  Working Group.
 • Onze GID Biodiversity is opgenomen in de 2e editie van de Finance For Biodiversity Guide on Biodiversity Measurement Approaches.
 • Meerdere publieke dienstverleners, investeerders en bedrijven hebben hun impact op biodiversiteit al laten berekenen door Impact Institute.

Een ideaal product voor: Bent u een financiële instelling, een openbare dienstverlener, een onderzoeksinstelling of een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Portfolio

Selectie van onze klanten

×