Waarom is biodiversiteit relevant voor de financiële sector?

“Financiële instellingen hebben een cruciale rol te spelen bij het voorkomen van verder verlies aan biodiversiteit en het herstellen van de natuur. De rol van banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en investeerders wordt steeds relevanter door druk zoals het versterken van aansprakelijkheidsregimes, het intensiveren van de controle op supply chain-praktijken en het verschuiven van consumentenvoorkeuren.”

Financiën voor biodiversiteit, begeleiding bij de belofte

De activiteiten en investeringen van de financiële sector zijn van invloed op de biodiversiteit en zijn op hun beurt blootgesteld aan risico's als gevolg van het verlies ervan.
Het verlies aan biodiversiteit kan zich met name vertalen in drie soorten risico's voor vermogensbeheerders, pensioenfondsen en andere financiële instellingen die beleggen in bedrijven met een zeer negatieve impact op de biodiversiteit: fysieke risico's, transitierisico's en reputatierisico's. Dergelijke risico's vertalen zich uiteindelijk in financiële risico's, die leiden tot macro-economische verslechtering, wat op zijn beurt de stabiliteit van het financiële systeem ondermijnt.

Wat zijn fysieke risico's?

Biodiversiteitsverlies bedreigt de beschikbaarheid van ecosysteemdiensten, waarvan economische activiteiten afhankelijk zijn (bijv gezamenlijke studie van De Nederlandsche Bank en PBL Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de blootstelling van de financiële sector aan producten die afhankelijk zijn van bestuiving € 28 miljard bedraagt).

Wat zijn transitierisico's?

Veranderingen in overheidsbeleid, technologische ontwikkelingen of consumentenvoorkeuren gericht op het verminderen van de schade aan ecosystemen kunnen zich vertalen in transitierisico's voor investeerders, aangezien bedrijven zich moeten aanpassen aan nieuwe omstandigheden.

Wat zijn reputatierisico's?

Negatieve impact (bijvoorbeeld als gevolg van controversiële activiteiten) die terug te voeren zijn op een specifiek bedrijf, leidt tot reputatieschade voor het bedrijf zelf en voor de instellingen die het financieren.

Financiële instellingen hebben een rol te spelen
Financiële instellingen hebben, door kapitaal toe te wijzen, een ongekend potentieel om onze economie opnieuw uit te vinden en aanjagers van positieve verandering te zijn.
Van banken en investeerders wordt in toenemende mate door de samenleving verwacht dat zij binnen de milieucrisis in actie komen, de natuurlijke impact van hun activiteiten gaan beoordelen en openbaar maken, en natuurgerelateerde overwegingen integreren in hun besluitvormingsprocessen.

Het probleem aanpakken

Het aanpakken van de crisis vereist uitzonderlijke en consistente coördinatie op economisch, politiek en cultureel niveau.

Zoals grotendeels benadrukt door het rapport "The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review" (2021), moet verandering gericht zijn op een aantal fundamentele transities:

1. Wereldwijd beleid moet een geleidelijke maar substantiële verschuiving in ons huidige productie- en consumptiepatroon mogelijk maken, wat uiteindelijk moet leiden tot systeemverandering. De inspanningen en middelen van landen moeten gericht zijn op: natuurlijk kapitaal integreren in nationale boekhoudsystemen, waardoor een meer omvattende maatstaf voor rijkdom dan het BBP wordt vastgesteld. Bovendien is het, nu de wereldbevolking groeit, van het allergrootste belang om te zorgen voor een evenwicht tussen onze eisen aan de natuur en haar aanbod.

2. Transformatieve veranderingen in wereldwijde financiële en onderwijssystemen, zijn van cruciaal belang bij het herstel en het behoud van de biodiversiteit. Investeringsstromen moeten worden gekanaliseerd naar economische activiteiten die onze natuurlijke rijkdommen versterken in plaats van ze schaden. Ten slotte kunnen milieueducatieprogramma's burgers helpen om verantwoorde keuzes te maken en de aansprakelijkheid van het bedrijfsleven te eisen, zodat zij hun rol als geïnformeerde individuen kunnen spelen.

Wat zijn relevante initiatieven en beleidsmaatregelen om met dit probleem om te gaan?

  • Financiering voor Biodiversiteit Belofte: Een groep van 26 financiële instellingen van over de hele wereld lanceerde de Belofte in september 2020, waarbij zij wereldleiders oproepen en zich ertoe verbinden de biodiversiteit te beschermen en te herstellen door middel van hun financiële activiteiten en investeringen. Het aantal ondertekenaars van de Pledge is sindsdien gegroeid en staat momenteel op 75.
  • De EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030: Een alomvattend, ambitieus langetermijnplan voor de bescherming van de natuur en het herstel van aangetaste ecosystemen, goedgekeurd door de Commissie in mei 2020. De strategie benadrukt het belang van partnerschappen met meerdere belanghebbenden en bevat specifieke verbintenissen, waaronder de integratie van biodiversiteit in de institutionele besluitvorming ; de bevordering van belastingstelsels en prijzen die de milieukosten weerspiegelen; het mobiliseren van EU-financiering voor op de natuur gebaseerde oplossingen; de formulering van een voorstel voor duurzame corporate governance wetgeving ter ondersteuning van due diligence en verantwoording van ondernemingen in waardeketens.
  • Verdrag inzake biologische diversiteit: De 15e bijeenkomst van de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD COP15) – georganiseerd in Kunming, China – is de grootste biodiversiteitsconferentie in tien jaar. De eerste fase vond virtueel plaats van 11-15 oktober 2021. Een tweede face-to-face ontmoeting volgt in Montreal, Canada, van 7 tot 19 december 2022.

ONZE OPLOSSING: GID BIODIVERSITEIT IMPACT DATA

Biodiversiteit Impact Data Demo Dashboard
Global Impact Database-logo

GID BIODIVERSITEIT IMPACT DATA – GRATIS SNELLE SCAN
Om de milieucrisis effectief aan te pakken, hebben financiële instellingen data nodig om hun oorzaken van verlies aan biodiversiteit te identificeren. GID Biodiversity Impact Data schat de impact van uw organisatie en biedt bruikbare inzichten.
De wereldwijde dekking van onze data-oplossing maakt deze toepasbaar in elke regio en branche.
Bekijk onze GID Biodiversiteit pagina om meer te weten te komen en uw gratis biodiversiteitsquickscan te krijgen!