Waarom is het relevant voor organisaties en financiële instellingen om hun impact op de biodiversiteit? 

Biodiversiteit is de diversiteit van het leven en de natuur op aarde, het staat aan de basis van menselijk welzijn en welvaart. Tegenwoordig is het verlies aan biodiversiteit - de vermindering of verdwijning van biologische diversiteit - een wereldwijde crisis en een van de meest ontmoedigende uitdagingen van onze tijd. Veel ecosystemen ondergaan al onherstelbare degradatie, waardoor het vermogen van de natuur en de mens om te bloeien en veerkrachtig te zijn, wordt ondermijnd. 

Het verlies aan biodiversiteit is een wereldwijde crisis en een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Financiële instellingen spelen een cruciale rol bij het voorkomen van verder verlies aan biodiversiteit en het herstellen van de natuur. 

De activiteiten en investeringen van de financiële sector zijn van invloed op de biodiversiteit en zijn op hun beurt blootgesteld aan fysieke, transitie- en reputatierisico's als gevolg van het verlies ervan. Uiteindelijk vertalen dergelijke risico's zich in financiële risico's, wat leidt tot macro-economische verslechtering, wat op zijn beurt de stabiliteit van het financiële systeem ondermijnt. 

Met hun beslissingen spelen financiële instellingen een belangrijke rol in de samenleving door kapitaal toe te wijzen en kunnen ze belangrijke aanjagers van positieve verandering zijn. 

We hebben de essentiële kennis over biodiversiteit voor impactprofessionals op een rijtje gezet, kijk hier!