Het Impact Instituut* heeft de impact van alle activiteiten van Alliander, de grootste energienetwerkleverancier van Nederland, in kaart gebracht. We hebben gekeken naar de impact op zes kapitalen: financieel, geproduceerd, intellectueel, ecologisch, sociaal en menselijk kapitaal. Hiervoor gebruikten we onze Integrated Profit and Loss tool en werkten we samen met Ecofys.

Alliander heeft hoge ambities met respect voor inzicht in hun impact, zowel positief als negatief. In 2016 zijn Alliander en Impact Institute samen met Ecofys gestart met het kwantificeren en verzilveren van de effecten van Allianders, zoals de impact van CO2-uitstoot of het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De berekeningen van de effecten zijn gepubliceerd in het jaarverslag van Allianders en een aparte impactrapportage. Lees het jaarverslag hier en de impactanalyse hier.

Dit bericht is gepubliceerd toen Impact Institute voor 10-10-2018 opereerde onder de naam True Price. Lees hier meer over hier.