“Wij nemen waardecreatie op lange termijn voor onze stakeholders serieus. We meten het zodat we het kunnen managen.”

Kees van Dijkhuizen

Directeur

Impact Institute heeft de Kader voor effectverklaringen (FIS) als antwoord op de internationale trend naar het meten van impact en impactrapportage. De FIS maakt gebruik van de ervaring van het Impact Institute en haar partners, waaronder ABN AMRO, AkzoNobel, Alliander en DSM.

ABN AMRO publiceert als eerste bank ter wereld haar Impact Statement op basis van het nieuwe raamwerk. Het raamwerk vormt het toneel voor ABN AMRO om te rapporteren over de gecreëerde langetermijnwaarde en positieve impact voor al haar belangrijkste stakeholders: klanten, medewerkers, investeerders en de samenleving als geheel.

Hieronder een fragment uit Impactrapport 2018 van ABN AMRO:

“We erkennen dat waarde creëren meer inhoudt dan financiële waarde. We creëren waarde door rente en dividend uit te keren aan onze investeerders. We creëren ook waarde door onze klanten te ondersteunen met uitstekende service en door hun behoeften en dromen te financieren; en door onze medewerkers te ondersteunen bij het plezier en het vinden van een doel in hun werk.

Wij willen bijdragen aan gezondere, rijkere en gelukkigere mensen. Zo willen we met ons digitale aanbod en financiële coaches onze positieve sociale en economische impact vergroten. Ook willen we bijdragen aan een gezondere planeet voor toekomstige generaties door circulaire bedrijven en projecten te financieren. Ten slotte zijn we ons ervan bewust dat er problemen zijn in waardeketens waar we een gedeelde verantwoordelijkheid hebben. We zetten ons in om onze negatieve impact te minimaliseren, bijvoorbeeld door de CO2-uitstoot te beperken en te streven naar nul mensenrechtenschendingen in onze waardeketen.

Een uitdaging waarmee we worden geconfronteerd, is het hebben van de juiste informatie om onze waardecreatie op de lange termijn te beheren. Dit begint met gegevens over onze impact: wat is onze ecologische voetafdruk? Welke vaardigheden en capaciteiten hebben onze medewerkers opgedaan? Daarnaast moeten we de waarde kennen van onze impact op belanghebbenden. Dit stelt ons in staat om afwegingen te maken, onze totale waardecreatie te vergroten en de juiste balans te vinden tussen de behoeften van onze verschillende stakeholders. Het helpt ons ook om problemen in onze eigen organisatie en waardeketens te identificeren, zodat we deze samen met onze stakeholders kunnen aanpakken.

De Integrated Profit & Loss is een tool die ons helpt bij deze uitdaging door onze impact te kwantificeren en te gelde te maken. Na verschillende pilots dit jaar te hebben uitgevoerd, hebben we het dit jaar voor het eerst toegepast op de bank als geheel. De Integrated Profit & Loss methodiek stelt ons in staat om impact statements te maken. Net zoals financiële overzichten de informatie verschaffen die nodig is om onze financiële prestaties te beheren en te communiceren, bieden impactverklaringen de informatie die we nodig hebben om onze sociale, ecologische en economische impact te beheren.

We erkennen dat dit een innovatieve benadering is en dat dergelijke impactverklaringen zullen moeten evolueren. Tegelijkertijd vereist innovatie gedurfde actie en we zijn er trots op de eerste bank te zijn die Impact Statements met een geïntegreerde winst en verlies publiceert.”