Deze maand publiceerde ABN AMRO Bank haar vierde Impactrapport en blijft de sector leiden op het gebied van impactrapportage. De publicatie van dit jaar belicht een diepe duik in de impact op de biodiversiteit, een belangrijk onderwerp waarvoor dringend actie moet worden ondernomen.

Met dit rapport en haar werk in de Banking for Impact-coalitie blijft ABN AMRO sterk leiderschap tonen op het gebied van impactmeting en rapportage. Voortbouwend op de unieke methodologie en gegevens van Impact Institute, zijn we er trots op ABN AMRO vooruit te helpen en anderen te inspireren hetzelfde te doen. We zijn gedreven om het denken en meten van impact verder te verankeren en de banksector vooruit te helpen.” – Arjan Udding, die het Financial Services-team van Impact Institute leidt.

Met behulp van onze Global Impact Database biodiversiteitsgegevens, ABN Amro identificeerde vier belangrijke drijfveren achter de impact: watervervuiling, luchtvervuiling, veranderingen in landgebruik en klimaatverandering. Een mooi voorbeeld van praktisch gebruik van impactdata en een grote stap voorwaarts in impactrapportage.

Impact ABN AMRO 2021 en 2020 op biodiversiteitsverlies: belangrijkste drijfveren

ABN AMRO publiceerde ook de jaarlijkse Rapport over sociale impact en mensenrechten.

Het rapport laat de versnelling zien op het gebied van sociale duurzaamheid – waar ABN Amro als bank een bijdrage levert aan de samenleving en kwetsbare groepen ondersteunt. Dit rapport beschrijft de inspanningen op zowel 'do no harm'-activiteiten (mensenrechteninspanningen) als wat de organisatie doet om een positieve impact in de samenleving te realiseren.

In een paragraaf in het rapport (pagina 19-20) stelt onze Head of Research Reinier de Adelhart Toorop vertelt over de uitdagingen en kansen voor maatschappelijke impact rapportage. Nu rapportage over klimaat en biodiversiteit gemeengoed is geworden, onderzoeken financiële instellingen instrumenten en methoden om ook de sociale impact te kwantificeren.

Wat zijn de uitdagingen voor het rapporteren van sociale impact??

“Het belangrijkste is dat maatschappelijke impact van nature moeilijk in cijfers te vertalen is. Hiervoor zijn twee redenen. Een daarvan is dat de effecten van social impact initiatieven niet altijd tastbaar zijn. Hoe meet je iemands mentale gezondheid of welzijn? Als het gaat om klimaatimpact, is het eenvoudig om de CO2-uitstoot van een bedrijf of de afgelegde zakelijke kilometers van vliegtuigen te bepalen. Sociale impact is iets heel anders. Het omvat een breed scala aan effecten die niet zomaar kunnen worden opgeteld. Je moet elke activiteit op zichzelf beoordelen.”

“Ten tweede is sociale impact niet altijd binnen handbereik. Het kan ook worden gecreëerd, zowel positief als negatief, langs de hele waardeketen. Banken kennen hun klanten redelijk goed. Maar deze klanten doen zaken met andere partijen, en daar wordt het beeld wazig. Hoe meet je het effect van je euro's op hun activiteiten? Het is een uitdaging om grip te krijgen op deze zogenaamde stroomafwaartse impact”.

Waar hoop je dat de sociale impact over vijf jaar is?

“Ik denk dat we een enorme hoeveelheid sociale effecten zullen hebben gekwantificeerd. Voor alle duidelijkheid: je kunt sociale impact nooit berekenen zonder op zijn minst enkele aannames en beperkingen. Dat is zelfs het geval bij financiële verslaggeving, ook al hebben bedrijven zich op die methoden gevestigd. Menselijk oordeel zal altijd een rol spelen, en daarom zullen onthullingen altijd nodig zijn. Ik hoop dat we met elk voorbijgaand jaar rapportage over maatschappelijke impact op een hoger niveau kunnen brengen. En natuurlijk hopen we voor ABN AMRO dat hun scores voor sociale impact blijven verbeteren en dat de samenleving daarvan profiteert.”

-ABN Amro Social Impact & Mensenrechten Update 2021

Meer informatie