ABN AMRO heeft haar rapport Impact on Biodiversity gepubliceerd in lijn met haar doel en strategie en anticiperend op de verwachte EU-regelgeving die financiële instellingen verplicht om inzicht te geven in hun impact op biodiversiteit.

ABN AMRO is een van de grootste banken van Nederland en een van de koplopers in de financiële sector op het gebied van rapportage over haar waardecreatie aan de samenleving. ABN AMRO heeft haar rapport Impact on Biodiversity gepubliceerd in lijn met haar doel en strategie en anticiperend op de verwachte EU-regelgeving die financiële instellingen verplicht om inzicht te geven in hun impact op biodiversiteit.

Aanvullende informatie over de organisatie is te vinden hier.

Waarde voor ABN AMRO

Het is belangrijk voor ABN AMRO om hun impact op de biodiversiteit te begrijpen. Deze impact kan ook een financieel risico inhouden, aldus de Nederlandsche Bank (DNB). Meer dan 50 procent van het wereldwijde BBP (bruto binnenlands product) is "matig of sterk afhankelijk" van de natuur en de goederen en diensten die het levert. Bovendien zal de komende jaren EU-wetgeving die in de pijplijn zit niet alleen gericht zijn op het klimaat, maar ook in toenemende mate op biodiversiteit.

Door de impact op biodiversiteit te meten en te waarderen, kan ABN AMRO beter begrijpen wat de negatieve impact op biodiversiteit is en welke van de sectoren binnen haar portefeuille de grootste impact hebben. Het rapport laat zien hoe impact vooral indirect tot stand komt, via de supply chain van ABN AMRO en via klanten en hun partners.

Het volledige rapport met definities, algemene resultaten, bedrijfsspecifieke resultaten en geografische impact is te vinden hier.

Hoe werd impactmeting in de praktijk toegepast?

Om de impact van haar portefeuille op biodiversiteit op een transparante en meetbare manier te beoordelen, heeft ABN AMRO gebruik gemaakt van Impact Institute's Wereldwijde impactdatabase (GID). GID beschrijft kwantitatief schattingen van de milieu-, sociale en economische impact voor 140 landen, elk met 65 sectoren in de wereldeconomie.

GID waardeert schattingen van de impact op biodiversiteit in monetaire eenheden, hierdoor kon ABN AMRO verschillende duurzaamheidsonderwerpen vergelijken en niet-financiële impact positioneren binnen een zakelijke context. Een ander belangrijk voordeel van de GID is dat het directe en indirecte impact omvat, waardoor ABN AMRO kant-en-klare waardeketengegevens kreeg om meer inzicht te krijgen in de oorsprong van het verlies aan biodiversiteit. Meer diepgaande informatie over de gebruikte impactmethodologie is te vinden in de methodologie document beschikbaar op de website van ABN AMRO.

ABN Amro biodiversiteitsrapport GID data

De onderstaande figuur toont de vier impactfactoren voor biodiversiteit in reikwijdte (klimaatverandering, luchtvervuiling, watervervuiling en landgebruik). De verschillende drijfveren worden uitgedrukt in één eenheid: het verlies van een hectare met ongerepte biodiversiteit (biodiversiteit ha), waardoor vergelijkbaarheid mogelijk is. Deze stappen zijn bedoeld om richting te geven aan de besluitvorming, om ABN AMRO te helpen belangrijke sectoren te identificeren en om voortgang aan te tonen, zodat de organisatie kan sturen op impact.

ABN-AMRO-Biodiversiteit

Meer informatie