ABN AMRO is de eerste bank ter wereld die een Impact Statement opneemt in haar Geïntegreerd Jaaroverzicht (IAR). Deze verklaring toont de waarde die ABN AMRO creëert en vermindert voor elk van haar belangrijkste stakeholdergroepen. Vernieuwend is ook dat ABN AMRO van haar accountant EY beperkte zekerheid heeft gekregen over het Impact Statement.

In lijn met haar Core and More-aanpak publiceerde ABN AMRO een Impactrapport met meer details voor het tweede achtereenvolgende jaar.  Het Impact Report is een systematisch overzicht van de impact op al haar belangrijkste stakeholders: klanten, medewerkers, investeerders en de samenleving als geheel. Het toont onder meer de bijdrage van ABN AMRO aan de Sustainable Development Goals en de reductie van (echte) maatschappelijke kosten.

“Het meten van impact is de eerste stap om te begrijpen hoe we waarde creëren, welke afwegingen er zijn bij het creëren van die waarde, en hoe we die afwegingen effectiever kunnen gaan beheren – en op een manier die beter bankieren betekent voor al onze belanghebbenden, nu en in de toekomst.

Kees van Dijkhuizen

Directeur

Ook Van Dijkhuizen erkende dat impactmeting een jonge wetenschap is. ABN AMRO heeft daarom gezocht naar een solide basis voor haar Impact Reporting en transparantie over de gehanteerde methodiek:

Impact Institute ziet dat ABN AMRO met haar impactrapportage tegemoet komt aan de behoefte in de samenleving en bij investeerders aan bedrijven om transparant te zijn over hun waardecreatie op de lange termijn naar alle stakeholders. Een recent Rapport van de Harvard Business School identificeerde solide, kwantitatieve en gemonetariseerde impactrapportage als de basis voor het creëren van een impacteconomie; het identificeerde 56 beursgenoteerde bedrijven over de hele wereld die zich bezighouden met het waarderen van monetaire effecten. ABN AMRO loopt duidelijk voorop in deze beweging.