Impact Institute is trots om te kunnen aankondigen dat het een investering heeft ontvangen van het Triodos Regenerative Money Centre (TRMC) en ABN AMRO Sustainable Impact Fund (AA SIF). Een investering die ons zal helpen om de impact economie een boost te geven door meer organisaties in staat te stellen impact te meten en te managen. Met de investering wordt Triodos Ventures BV (onderdeel van TRMC) aandeelhouder; AA SIF was dat al.

“Met deze investering kunnen we onze software, data en educatie-oplossingen doorontwikkelen. Daardoor wordt het voor een grotere groep bedrijven mogelijk impact te meten, te rapporteren in samenhang met hun financiële cijfers en daarop te sturen. Meer bedrijven kunnen zo onderdeel van de oplossing worden.”

– Adrian de Groot Ruiz, Mede-oprichter en directeur van het Impact institute

Zelfde missie

Triodos Regenerative Money Centre (TRMC) stelt natuurlijk en maatschappelijk rendement voorop. Door geld te bevrijden van het genereren van direct financieel rendement, krijgen baanbrekende plannen de kans om te groeien. Jose van Pul, senior investment manager bij TRMC: “De missie van het Impact Institute en TRMC sluiten naadloos op elkaar aan. TRMC streeft een regeneratieve economie na. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat bedrijven gaan sturen op positieve impact op mens en planeet. Met hun ambitie om data, software en educatie verder door te ontwikkelen, verwachten we dat Impact Institute een sterk en schaalbaar business model heeft gevonden dat deze transitie kan versnellen.”

Het ABN AMRO Sustainable Impact Fund (AA SIF) investeert in impact ondernemingen die de transitie van de economie bevorderen op energie-, circulair en sociaal gebied. Hanna Zwietering, senior investment manager bij AA SIF: “Impact Institute is zonder twijfel één van de koplopers in de transitie naar een duurzame en meer sociale economie. Impact Institute helpt een bedrijf niet alleen bij het meten van zijn positieve, én negatieve impact, maar vooral ook met het vervolgens vaststellen van de maatschappelijke waarde die het per saldo creëert. Dit wordt in samenhang gerapporteerd met de financiële profit en loss. Het streven is zo ook de synergie tussen impact en financiële doelen te leren kennen en de bedrijfsvoering daar op af te stemmen.”

Maximale positieve impact

Bij Impact Institute werken inmiddels al meer dan 65 mensen en de verwachting is dat het er dit jaar 100 zullen zijn. Het heeft als missie om een impacteconomie te versnellen, waarin bedrijven en professionals bijdragen aan brede welvaart en aan het oplossen van maatschappelijke problemen in plaats van ze te veroorzaken. Denk aan het verminderen van armoede en ongelijkheid, het vergroten van sociale cohesie, het verrijken van biodiversiteit en het tegengaan van klimaatverandering. Met het meten en rapporteren via Impact Weighted Accounting kan zichtbaar worden gemaakt dat impact niet een ‘nice to have‘ is, maar een belangrijk bestanddeel in een geïntegreerde duurzame én financieel gezonde bedrijfsvoering. Impact Institute werkt internationaal samen met onder meer Harvard Business University en een coalitie van internationale banken.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid inzichtelijk maken

Met deze investering wil Impact Institute meer bedrijven in staat stellen om te laten zien hoe ze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Daarbij wordt gekeken naar natuurlijk, sociaal, menselijk en financieel kapitaal. Ook wil Impact Institute meer professionals opleiden op het gebied van meten, interpreteren en sturen van maatschappelijke impact. Net als dat er voor financiële taal honderdduizenden opgeleide professionals zijn, wil Impact Institute eind 2030 een miljoen mensen hebben opgeleid in de taal voor impact.

Nieuw technologiebedrijf

Een deel van de investering wordt gestoken in de lancering van een impact-techbedrijf. Dit zal als missie hebben om bedrijven en investeerders te voorzien van de software en data, die ze nodig hebben om een bedrijf te worden met een positieve impact op de samenleving en een zo beperkt mogelijke negatieve impact. Deze software en data gaat bedrijven in staat stellen om impact te meten en daarop te sturen.

Adrian de Groot Ruiz: “We zien dat steeds meer bedrijven wilen weten wat hun impact op brede welvaart is, maar dat de stap naar het daadwerkelijk meten en managen van die impact nog groot is. Dit komt omdat ze bruikbare data missen en die niet kunnen integreren met hun bestaande systemen en processen. Technologie op basis van onze bewezen methode via applicaties en impact data verkleint deze stap enorm.”

Over de organisaties

Triodos Regenerative Money Centre:

TRMC is in 2019 opgericht en een aanvulling op Triodos Bank en Triodos Investment Management door verder te gaan dan de grenzen van ons huidige bank- en beleggingssysteem. TRMC stelt natuurlijk en maatschappelijk rendement voorop, en heroverweegt daarmee de ingebouwde verwachtingen over risico en rendement. Door geld allereerst te zien als middel om positieve impact te realiseren, geven we baanbrekende plannen de kans om te groeien. De financiële instrumenten die we gebruiken zijn katalytische investeringen en donaties. Meer informatie staat op de website: Triodos Regenerative Money Centre

ABN AMRO Sustainable Impact Fund: AA SIF investeert in sociale en duurzame ondernemingen die streven naar echte maatschappelijke veranderingen. Het fonds werd in juni 2021 gelanceerd en richt zich op organisaties met een sociaal/duurzaam én financieel winstoogmerk. AA SIF bouwt voort op het eerdere ABN AMRO Social Impact Fund (gestart in 2012) en het ABN AMRO Energy Transition Fund (2015), dat in het nieuwe fonds is opgegaan. De drie thema’s waarin wordt geïnvesteerd zijn: circulaire economie, energietransitie en social impact. Het fonds, een volledige dochter van ABN AMRO met een zelfstandig investeringsbeleid, stuurt op een combinatie van maatschappelijk en financieel rendement. Meer informatie is te vinden op: Sustainable Impact Fund – ABN AMRO